Arapça Öğretmeni Nedir?

Arapça Öğretmeni Ne Demek?

Arapça Öğretmeni, Arapça dilini ve dil yapısını anlamayı sağlayan; okuma, konuşma ve yazma becerileri kazandıran kişilere verilen unvandır. Arapça öğretmenleri, özel eğitim kurumları ve devlet okullarında görev alabilir.

Arapça Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Dil eğitimi vermeyi amaç edinmiş Arapça Öğretmeninin sorumlulukları şunlardır;

 • Arapça dilinin yapısı ve içeriği hakkında eğitim vermek,
 • Müfredata uygun olarak haftalık ve aylık ders programları hazırlamak,
 • Eğitiminden sorumlu olduğu grubun yetenek ve düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,
 • Öğrencilerin ilerleyişini ve düzeylerini değerlendirmek için gerekli yazılı ve sözlü sınavları yürütmek,
 • Öğrencilerin ödev ve çalışmalarını değerlendirmek,
 • Mesleki gelişim için yeni metod ve yayınlar hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Teknolojinin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasını sağlamak,
 • Olumlu bir öğrenim ortamı yaratmak için sınıf ortamını organize etmek,
 • Eleştirel düşünmeyi teşvik eden keyifli ve yaratıcı derslerle öğrencileri motive etmek,
 • Öğrencilerin akademik gelişimlerini değerlendirmek ve raporlamak,
 • Öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek,
 • Disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Kurum içi toplantı ve eğitimlere düzenli katılım sağlamak

Nasıl Arapça Öğretmeni Olunur?

Üniversitelerin, Arapça Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan bireyler, Arapça Öğretmeni unvanına sahip olmaya hak kazanır. Arap Dili ve Edebiyatı Fakültesi’nden mezun olan kişilerin öğretmenlik yapabilmesi için pedagojik formasyon almaları gerekmektedir.

Arapça Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi yüksek olmak,
 • Güçlü zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Yaratıcı öğretim teknikleri uygulamak,
 • Sabır ve özveri göstermek,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
15.150 / Aylık
39 kişinin ortalama maaşıdır.