Bakım Onarım Teknisyeni Nedir?

Bakım Onarım Teknisyeni Ne Demek?

Bakım onarım teknisyeni, çalıştığı kurumun amiri ya da işvereni tarafından kendisine verilen bakım ve onarım görevlerini yürüten kişidir. Bakım onarım teknisyeni aynı zamanda, bakım müdürünün yardımcısı ve bir ara elemandır.

Bakım Onarım Teknisyeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Bakım müdürü tarafından kendisine verilen planı takip eder ve bu plan dahilinde gerekli olan makine ve teçhizatları sağlar.
  • Makine ve teçhizatlarının düzenli olarak bakım ve onarımını yapar.
  • İklimlendirme, havalandırma ve ısıtma ile ilgili makinelerin kurulumunu yapar ya da kurulumuna yardımcı olur.
  • Sıhhi tesisat ve ısıtma sistemlerinin sürekli olarak çalışır durumda olmasını sağlar.
  • Görev yaptığı firmanın ya da kurumun alarm sistemlerini denetler ve bu sistemlerin bakım ve onarımını sağlar.
  • Sorumluluğu altında olan makinelerin ve ekipmanların bozulmamasını sağlar.
  • Ekipmanların güvenlik yönergelerine uygun olarak çalışmasını sağlar.
  • Bakımını yaptığı ekipman ve makinelerin çalışır durumda olduğundan emin olur ve düzenli olarak kalite kontrol denetlemesi yapar.
  • Farklı alanlarda görev yapan teknisyenlerle iş birliği yapar ve koordinasyonu sağlar.
  • İşe yeni başlayan teknisyenlerin eğitim faaliyetlerini yürütür.

Bakım Onarım Teknisyeni Olmak İçin Gerekenler

Meslek yüksekokullarının; makine, elektrik, elektronik ve mekatronik bölümlerinden mezun olanlar, bakım onarım teknisyeni olabilir ve bu konuda düzenlenen sertifika programlarına katılarak mesleki alanda kendilerini geliştirebilir.

Bakım Onarım Teknisyeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bakım onarım teknisyeni olmak için sıhhi tesisat, makine ve teçhizat, hidrolik, onarım teknikleri, bakım teknikleri, bilgisayar destekli tasarım, üç boyutlu çizim paket programları eğitimlerinin alınması gereklidir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.130 / Aylık
144 kişinin ortalama maaşıdır.