Banka Müdürü Nedir?

Banka Müdürü Nedir?

Banka Müdürü Ne Demek?

Banka Müdürü, görevli olduğu bankada bulunan birimlerin, verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan, aynı zamanda hem personeli hem de işleyişi kontrol eden kişiye verilen mesleki unvandır.

Banka Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Para ticareti, para değişimi ve kredi verme gibi işlemleri yürüten banka müdürlerinin görev sorumlulukları şunları kapsar:

 • Çalıştığı birimde bulunan hizmetlerin verimli, etkili ve süratli bir şekilde sunulmasını sağlamak,
 • Bankadaki mali mevzuatın uygulanmasına yönelik değişiklikleri takip etmek,
 • Harcama birimlerini, personeli ve daire başkanını bilgilendirmek,
 • Diğer banka idareleri nezdinde bulunan mali iş ve işlemleri yapmak,
 • Harcama birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında bilgi ve dokümantasyonu sağlamak,
 • Harcama birimlerini ve mali mevzuatta meydana gelen değişiklikleri ilgili birimlere bildirmek,
 • Mali konulardaki düzenlemeler için gerektiğinde idarelerin görüşünü almak,
 • Yapılacak uygulamaya açıklık getiren, bilgilendirici metin ve sunum hazırlamak,
 • Kendi görev alanı içinde ve diğer şubelerle sözlü, yazılı bilgi aktarımı yapmak.

Banka Müdürü Nasıl Olunur?

 • Üniversitelerin 2 yıllık ön lisans eğitimi veren Ekonometri, İşletme ya da Bankacılık bölümlerinden mezun olmak,
 • Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yer alan Bankacılık, Maliye, İşletme gibi bölümlerinden mezun olmak,
 • Müfettiş yardımcısı olarak işe başlamak,
 • 6 yıl müfettişlik yapmak.