Başhekim Nedir?

Başhekim Kimdir?

Başhekim; hastanenin idari, tıbbi ve eğitim süreçlerini kontrol eder. Başhekimler, yönettikleri hastanelerin amiridir ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda hareket ederler. Başhekimler, kamu, vakıf ya da özel hastaneler bünyesinde çalışabilir.

Başhekimin Görev Tanımı Nedir?

Başhekim; başhekim yardımcıları, başhemşire, laboratuvar şefleri ve idari yöneticileri denetleyip yönetir. Başhekimin bunun dışında kalan görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;

  • Tıbbi, idari ve eğitim hizmetleri planlamak, yönetmek ve denetlemek,
  • Hastanenin verimli, hızlı ve kolay çalışmasını sağlamak,
  • Çalışma saatleri içerisinde herhangi başka bir iş ile ilgilenecek ise vekil tayin etmek,
  • Hastane içerisinde bulunan eczane ve depo gibi alanların hesaplarının takip edilmesini sağlamak ve denetlemek,
  • Hastaların tıbbi süreçlerini incelemek ve gerekli gördüğü noktalara müdahale etmek,
  • Hastanenin tüm envanterinden sorumlu olmak ve gerekli gördüğü zaman eksik ya da fazla malzemeler ile ilgili denetleme yapmak,
  • Yasa ve yönetmelikler tarafından kural koyulmamış alanlar için yönetici ve uzmanlar ile beraber prensipler bulmak,
  • Yıllık izinler konusunda denetleme yapmak,
  • Bilimsel direktörlük yapmak ve çalışmalara katılmak,
  • Uzman hekim yetiştirme programlarına katılmak (Eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışan başhekimler için)

Kimler Başhekim Olabilir?

Başhekim olmak isteyen kişilerin önünde uzun bir yol bulunur. Başhekim olmak için ilk olarak üniversitelerin 6 yıllık eğitim veren tıp bölümünden mezun olmak gerekir. Doktorlar daha sonra uzman hekim olmak için TUS’tan (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı), aldığı puana göre branşını seçer. Uzman hekimlik eğitimi tamamlandıktan sonra da akademik çalışmalara devam eder ve profesör olur. Gerek bu süreç içerisinde gerekse de profesör olduktan sonra doktorlar, başhekim olarak seçilebilir.

Başhekim İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Başhekim Mülakatları