Başkatip Nedir?

Başkatip Kimdir?

Başkatip, bir diğer ismi ile noter katibi, kanunlarda belirtilen noter işlerinin yapılmasından sorumlu olan kişidir. Aynı zamanda gereken tüm noter işlemlerinin zamanında yapılması ile de başkatip ilgilenir.

Başkatip, kanunlar ile belirlenen resmi ya da özel tüm işlemlerin yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunur. İşlerin sistemli ve zamanında yapılması için kontrollerde bulunan yetkili kişilerdir. Çalışmaları esnasında araç ve ekipmanları mesleğe uygun bir şekilde kullanır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da uymak ile yükümlüdür.

Başkatipin Görevleri Nedir?

Başkatip, çalışma esnasında yerine getirilmesi gereken tüm işlerin disiplinli bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Mesleği ile ilgili tüm gelişmeleri takip ederek kalite prensiplerini temel alan başkatipin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Gereken kurum ve kuruluşlarla haberleşmeyi sağlamak,
 • Yazı işlerinin vaktinde yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Gereken belgeleri ilgili merciilere göndermek,
 • Zorunlu defterleri düzenli bir şekilde tutmak,
 • Kuruma verilen emanetlerin ilgili yerlere teslim edilmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Arşiv bölümünü denetlemek,
 • Noterlik dairesinde gereken temizlik ve düzenin yerine getirilmesini sağlamak.

Kimler Başkatip Olabilir?

Başkatip olmak için aranan şartlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve devlet memuru olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durum yaşamamış olmak gelir. Bu şartlara uyum sağlayan kişiler, Adalet Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmelidir. Noterde çalışan iki katip var ise bunlardan bir tanesi başkatip olarak görev alır.

Başkatip Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Başkatip olmak için ortaokul mezunu olmak yeterlidir; fakat atama ve göreve başlama süreçlerinin daha kolay bir hale gelmesi adına Adalet Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık bir eğitim almak önemli bir adımdır. Üniversite eğitimi süresinde öğrencilere verilen başlıca dersler şunlardır:

 • Hukukun Temel Kavramları,
 • İdari Hukuka Giriş,
 • Medeni Hukuk,
 • Türk Anayasa Hukuku,
 • Yabancı Dil,
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar,
 • İnfaz Hukuku,
 • İdari Yargı.

Başkatip İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.940 / Aylık
11 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Başkatip Mülakatları