Bilgi Sistemleri Yöneticisi / Yönetmeni Nedir?

Bilgi Sistemleri Yöneticisi / Yönetmeni Kimdir?

Bilgi sistemleri yöneticisi / yönetmeni, kurumun sahip olduğu bilgi teknolojilerinin kurulum, iyileştirme, denetleme işlemlerinin yönetimi ile departman ekibinin koordinasyonu sağlamakla sorumludur.

Bilgi Sistemleri Yöneticisi / Yönetmeninin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Bilgi teknolojileri bütçesini planlamak, uygulamak ve maliyet etkinliğini sağlamak,
 • Departman personelinin görev atamalarını yapmak ve denetlemek,
 • Personel için gerekli eğitimleri planlamak ve yönetmek,
 • Organizasyon standartlarını kurarak ve uygulayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Sistem uygulamalarını denetleyerek bilgi sistemleri sonuçlarını değerlendirmek,
 • Kurum için gerekli olan uygun donanım ve yazılımları seçmek ve temin etmek,
 • Kullanıcıların yazılım lisansı yasalarına uymalarını sağlamak,
 • Rutin yedekleme prosedürlerini uygulamak ve yönetmek,
 • Güvenli bir şekilde çalıştıklarından emin olmak için sistemleri test etmek ve gerektiğinde değiştirmek,
 • Bilgi sistemleri projelerinin yönetimini sağlamak,
 • Karmaşık teknik donanım veya yazılım problemlerini içeren kriz durumlarını yönetmek,
 • En yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak ve sistemlerin güncel tutulmasını sağlamak,
 • Kurumun kalite standartları ve stratejik planlama ile ilgili organizasyonel politikalarına katkıda bulunmak,
 • Düzenli olarak üst yönetime faaliyet raporları hazırlamak ve sunmak.

Nasıl Bilgi Sistemleri Yöneticisi / Yönetmeni Olunur?

Bilgi sistemleri yöneticisi / yönetmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Bilgi Sistemleri Yöneticisi / Yönetmeninin Nitelikleri Nelerdir?

 • Bilişim teknolojilerine hakim olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.310 / Aylık
19 kişinin ortalama maaşıdır.