Biyoteknolog Nedir?

Biyoteknolog Kimdir?

Biyoteknolog, tarımsal veya çevresel ilerlemelere yardım etmek ve insan hayatının kalitesini iyileştirmek için biyolojik organizmalar üzerinde araştırmalar yapar. Hücre, doku ve organizmaların genetik, kimyasal ve fiziksel özelliklerini araştırır, pratik kullanımları tanımlar.

Biyoteknoloji Uzmanının Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Biyoteknolog, ilaç şirketi, üniversite, hastane, araştırma kurumu, tarımsal üretim şirketi, yiyecek ve içecek üretim firması gibi farklı sektörlerde görev alabilmektedir. Çalıştığı sahaya göre görev tanımı değişiklik gösteren biyoteknoloji uzmanının genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Bilimsel bir problemi çözmek için laboratuvar ortamında canlı organizmaları veya biyomoleküler süreçleri kullanarak deneyler oluşturmak, yürütmek, sonuç elde etmek için farklı metodolojileri takip etmek,
 • Hücre, doku, kan örneği, bakteri kültürü ve canlı organizma gibi örnekleri toplamak ve incelemek,
 • Araştırmanın insan yaşamını iyileştirmede nasıl uygulanabileceğini belirlemek,
 • Sonuçları analiz etmek ve bulguları kaydetmek,
 • Malzeme ve biyolojik numuneleri işlemek için kullanılan ekipmanı çalıştırmak ve bakımını yapmak,
 • Yeni teknikler, ürünler veya uygulamalar geliştirmek için biyoteknolojideki yeni gelişmelerden haberdar olmak

Biyoteknolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Biyoteknolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyoteknoloji bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Biyoteknoloji Uzmanının Nitelikleri Nelerdir?

Biyoteknoloji uzmanı, çevre sorunları gibi insan hayatını doğrudan etkileyen problemlere yenilikçi çözümler sunar. Bu önemli rolü üstlenen biyoteknoloji uzmanının öncelikli olarak eleştirel bir bakış açısına sahip olması gerekmektedir. Meslek profesyonellerinin taşıması beklenen diğer özellikler ise şunlardır;

 • Soyut kavramlarla çalışma yeteneğine sahip olmak,
 • Metodolojik ve titiz çalışma becerisi sergilemek,
 • İyi el-göz koordinasyonuna sahip olmak,
 • İstatistiksel ve teknik verileri analiz etme ve yorumlama kabiliyeti göstermek,
 • Yazılı ve sözlü mükemmel iletişim kurabilmek,
 • Hem bir takımın parçası hem de bağımsız olarak çalışabilmek,
 • Verileri kaydetmek ve bilimsel rapor yazmak için gerekli olan bilgisayar kullanımı bilgisine hakim olmak

Biyoteknolog İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.