Boyahane Müdürü Nedir?

Boyahane Müdürü Ne Demek?

Bir boya üretim tesisinde yönetim biriminin en tepesinde çalışan meslek çalışanına "Boyahane müdürü" denir. Boyahane müdürü, üretim tesisinin doğru ve verimli çalışmasını sağlar.

Boyahane müdürü; boyahanenin doğru ve verimli şekilde işlemesi için gerekenleri yapan ve denetleyen kişidir. Bulunduğu şirketin üretim tesisi içindeki en yetkili kişidir. Boyahane müdürü, işçilerin çalışma şartlarını verimli ve güvenli hale getirmekten sorumludur. Eğer boyahanede işçilerin güvenliğiyle ilgili bir durum varsa hemen müdahale eder. Ayrıca üretim tesisinde herkesin görevlerini tam olarak yapıp yapmadığını da denetler.

Boyahane Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Boyahane müdürü, çalıştığı tesiste her şeyin yolunda gitmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu görev başlığının altında birçok alt görevi daha vardır:

 • Aylık, haftalık ve günlük üretim raporları hazırlamak,
 • Şirket isteklerine göre maliyet ve kalite hedeflerini belirlemek,
 • Üretimin en verimli hale gelmesini sağlamak için gerekli olan personel sayısını belirlemek,
 • Sektörle ilgili gelişmeleri yakından takip etmek,
 • Müşteri taleplerinin farkında olmak ve buna bağlı olarak üretimi revize etmek,
 • İşçilerin ve diğer personelin üretim standartlarına uygun olarak çalışmasına yardımcı olmak,
 • Üretimde kullanılan makinelerin kontrollerini düzenli olarak yapmak,
 • Çıkabilecek beklenmedik sorunlara pratik çözümlerle müdahele edebilmek,
 • Üretim sonrası siparişleri kontrol etmek ve sevkiyat tarihlerini belirlemek,
 • Üretilen siparişlerin doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üretim tesisiyle ilgili raporları üstlerine iletmek.

Boyahane Müdürü Olmak İçin Gerekenler

Bir yüksek öğretim kurumunun Kimya Mühendisliği, Boya Teknolojileri ya da İşletme gibi idarecilikle ilgili bir bölümünden mezun olursanız ve daha önce sektörle alakalı tecrübeniz varsa boyahane müdürü olabilirsiniz.

Boyahane Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekiyor?

Bir işletmede boyahane müdürü olabilmek için belli başlı bilgilere sahip olmanız için almanız gereken bazı eğitimler vardır. Aldığınız eğitimler sayesinde öğrendiğiniz bilgilerle yapacağınız görevleri yerine getirebilirsiniz:

 • Kârlılık
 • Verimlilik
 • Zaman Tasarrufu
 • Ürün Tasarrufu
 • Doğru Ekipmanlar ve Kullanımları
 • Takip Edilmesi Gereken Anahtar Performans Göstergeleri (KPI)
 • Boyahane Kontrol ve Takip Sistematiği
 • Boyahane Analiz Çalışmaları
 • Potansiyel Kayıpları Tespiti
 • Boya Yönetim ve Denetim Programı
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
38.280 / Aylık
15 kişinin ortalama maaşıdır.