Bütçe Planlama Direktörü Nedir?

Bütçe Planlama Direktörü Kimdir?

Bir kurumun ya da kuruluşun kendisine verdiği yetkiyle o kurumun ya da kuruluşun mali durumunu organize eden, planlama yapan, mali durum kontrollerini yapan ve takip eden kişidir. Çalıştığı kurumun ya da kuruluşun mali politikalarını belirleme ve oluşturma konusunda çeşitli görevler alır.

Bütçe Planlama Direktörünün Görevleri Nelerdir?

 • Çalıştığı kurumun ya da kuruluşun mali işlerinin sevk ve idaresini yapar.
 • Mali işlerin hukuka uygunluğunu belgeleyen evrakların kaydını tutar, takibini sağlar ve mevzuat gereklerini yerine getirir.
 • Çalışanların maddi haklarını takip eder. Rapor ve envanter denetimi sağlar.
 • Mali teşebbüslerin durumunu değerlendirir.
 • Kurumun mali politikaları sonucu oluşan masrafları tespit eder, üstlerine kurumun tüm departmanlarının mali harcamalarının raporlarını iletir.
 • Yönetim kuruluna, genel müdüre ve ilgili yetkililere mali tablolar ve yeni projeler ile ilgili teklifleri sunar.
 • İşletme veya firmanın kaynaklarının etkin kullanılması, sermaye ve giderlerin finanse edilmesi için yönetim kuruluna, genel müdüre ve ilgili yetkililere tavsiyelerde bulunur.
 • Yürüttüğü mali işlerinin raporlarını bilgi işlem merkezine iletir.
 • Tüm mali işlemler sonucu ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz durumları değerlendirir ve raporlar.
 • Mali işlerinin düzgün ve planlı olabilmesi için kontrol sistemi tasarlar ve sistemin takibini yapar.
 • Mali bilanço analizlerini gerçekleştirir. Geçmiş yılın bütçesini, mali tablolarını, harcamalarını inceler ve takip eder.
 • Geçmiş yıllara ait bütçe tablolarını yorumlayarak, gelecek yıllar ile ilgili tahminlerde bulunur.

Kimler Bütçe Planlama Direktörü Olabilir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinin lisans ve yüksek lisans mezunları, çalıştıkları kurumda bütçe alanında deneyim edindikten sonra direktörlüğe yükselebilir, bu konuda kişinin kendini sürekli geliştirmesi, yeni eğitimler alması mesleki başarı açısından önemlidir.

Bütçe Planlama Direktörü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İşletme, İktisat bölümlerinden mezun olmak, Bütçe Planlama Direktörü adaylarında aranan eğitimlerin başında gelir. Bu bölümlerden lisans derecesinde mezun olan adayların alanla ilgili yüksek lisans yapmaları şanslarını arttırır.

Bütçe Planlama Direktörü İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
11.670 / Aylık
3 kişinin ortalama maaşıdır.