Cari Hesap Uzmanı Nedir?

Cari Hesap Uzmanı Ne Demek?

Cari hesap uzmanı, ön muhasebe uzmanı olarak da tanımlanabilir. Cari hesap uzmanlığı, çalışılan şirketin muhasebe kayıtlarını tutma ve ödemeleri takip ve kontrol altında tutma işidir. Cari hesap uzmanı çalıştığı firmaya ait hesapları ayrıntılı olarak inceleyen, fatura ve ödemelerin takibini yapan kişidir. Şirketin ana faaliyetlerine ve amaçlarına uygun olarak genel muhasebe kayıtları tutulur. Cari hesap uzmanı olan kişi şirketin tüm alacak ve tahsilat işlemlerini de kayıt altına alır, takibini sağlar.

Cari Hesap Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şirketin tüm yurt içi ve yurt dışı müşterileriyle ilişkili olan hesapların takibi cari hesap uzmanının sorumluluğundadır. Cari hesap uzmanının başlıca görevleri şunlardır:

  • Ödeme tabloları oluşturmak,
  • Ayrıntılı olarak cari hesap ayrıntılarını incelemek,
  • Günlük muhasebe kayıtlarını tek düzen hesap planına uygun olarak işlemek,
  • Satış faturalarını düzenlemek ve takibini sağlamak,
  • BA/BS Mutabakatlarını yapmak,
  • Personellerin iş avansı kontrollerini yapmak,
  • Kasa,banka, çek ve senet işlemlerin günlük takibini yapmak,
  • Haftalık olarak yapılan işlemlerle ilgili rapor hazırlamak.

Cari Hesap Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Cari hesap uzmanı olmak istiyorsanız üniversitelerin 2 yıllık eğitim veren Bankacılık, Finans ve Muhasebe ya da 4 yıllık eğitim veren Ekonomi, Maliye, İktisat, İşletme bölümlerinin birinden mezun olmanız gerekir. Muhasebe alanında staj görülmesi, mesleki deneyim kazanılması açısından faydalı olacaktır.

Cari Hesap Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Cari hesap uzmanı olmak isteyen kişiler, üniversitelerde ya da meslek yüksek okullarında Muhasebe, İktisat, İşletme, Ticaret Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Matematik, Bilgisayarlı Muhasebe, Dış Ticaret Mevzuatı gibi dersler hakkında eğitim görürler. Muhasebe işleyişi için kullanılan bilgisayar programları hakkında bilgi sahibi olmak adına, online kurslardan destek alabilir. Deneyim kazanmak adına stajyer olarak belirli bir süre yetkili kişilerle birlikte çalışması tecrübe kazanılması açısından pozitif anlamda etkili olacaktır.