Çevre Teknikeri Nedir?

Çevre Teknikeri Kimdir?

Çevre teknikeri, çevre kirliliği ve çevreye zararlı olabilecek kaynakları tespit için saha ve laboratuvar çalışmaları gerçekleştirir. Çevreyi temizleme ve koruma amaçlı projeler üzerinde çalışır.

Çevre Teknikerinin Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Çevre mühendisleri ve ilgili meslek profesyonellerinden oluşan bir grup dahilinde çalışan çevre teknikerinin sorumlulukları şunlardır;

 • Tarım, kimya, meteoroloji ve mühendislik ilkelerini uygulayarak çevresel verileri toplamak,
 • Asbest, kurşun ve küf azaltma projelerini gözlemlemek ve hava örneklemesi yapmak,
 • Kirlilik kontrol aktivitesi araştırmalarıyla ilgili bakteriyolojik veya diğer testleri yürütmek,
 • Bacalardan gelen gaz örneklerini toplayıp analiz ederek atmosferdeki kirleticileri belirlemek,
 • Nehir ve göllerden, ham, yarı işlenmiş veya işlenmiş sulardan veya endüstriyel atık kaynaklarından gelen su örneklerini toplamak ve analiz etmek,
 • Toprak, silt veya çamurun toplanması ve analiz edilmesi yoluyla arazi kirleticilerinin kimyasal bileşimini belirlemek,
 • Saha araştırmalarına ve denetimlere katılmak,
 • Elde edilen bulguları rapor haline getirmek,
 • Prosedür, kural ve yönetmeliklere uyarak güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağlamak.

Nasıl Çevre Teknikeri Olunur?

Çevre teknikeri olmak için meslek yüksekokullarının iki yıllık eğitim veren Çevre Koruma ve Kontrol önlisans programlarından mezun olma şartı bulunmaktadır.

İşverenlerin Çevre Teknikerinde Aradığı Nitelikler Nelerdir?

 • pH metre, otoklav, mikroskop vb. laboratuvar teknik ekipmanı kullanma yetkinliği göstermek,
 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Olumsuz hava koşulları dahil olmak üzere açık havada saha araştırması yapabilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Asgari denetimle çalışabilecek öz disipline sahip olmak,
 • Ekibin uyumlu bir parçası olarak görev yapabilmek,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.150 / Aylık
18 kişinin ortalama maaşıdır.