Danışman Nedir?

Danışman Nedir?

Danışman Ne Demek?

Türk Dil Kurumuna ait tanıma göre danışman, bir konuyla ilgili bilgi ve düşüncesine başvurulan, doğru kararlar alınması için yol gösteren görevli kişidir. Danışman, uzmanı olduğu alana tamamen hakimdir. Alana dair durumları ve sorunları objektif şekilde değerlendirme becerisine sahiptir. İşverenlerin veya yetkililerin göremediklerini görür, buldukları fikirler ve çözümlerle para, zaman ve enerji kaybını önler. Verdikleri tavsiyelerin yanında çalıştıkları kurumu harekete geçirmek için teşvik ederler. Bu sayede işlerin düzenlenmesine de katkı sağlar ve fark yaratırlar. Bütün bunlar için danışman kişilerin alanında uzmanlaşmış ve yetkin kişiler olması çok önemlidir. Danışmanlar ayrıca yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahip olmalıdır. Danışman nerde çalışır sorusu, özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çeşitli alanlarda görev alabilirler şeklinde yanıtlanabilir. Kuruluşlarda ihtiyaç duyulan danışmanlık alanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Basın Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı
 • Finans ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Üretim Danışmanlığı
 • Ar-Ge Danışmanlığı
 • Uluslararası İşlemler Danışmanlığı
 • Pazarlama Danışmanlığı

Bu alanlar kurum yapısına göre farklılaşabilmektedir. Danışman ne yapar sorusu cevaplanırken genel olarak danışmanın, uzmanı olduğu alandaki gelişmeleri sürekli takip ettiği belirtilir. Günümüze uygun yapıcı çözümleri ve fark yaratan fikirleri belirler. Geleceğe dair öngörüleriyle de çalıştıkları kuruma ışık tutarlar. Rapor ve analizlerle bilgilerini bilimsel olarak ifade ederler. Her iş, planlama ve stratejilere ihtiyaç duyar. Bu planlamaları yapmanın ön koşulu pek çok konuda detaylı bilgiye sahip olmaktır. Birden fazla konu hakkında aynı anda ayrıntılı bilgiye sahip olmak ve bunları doğru şekilde analiz etmek işveren ve müdürler için zor olabilir. Bu nedenle yetkililerin, danışanların uzmanlaşmış bilgi birikimine ve olası sorunların çözümünde yararlı olacak yol göstericiliğine ihtiyaçları olmaktadır. Danışman kime denir sorusuna yönelik olarak bu yol göstericilik yapan kişiler belirtilir. Ayrıca danışmanlık hizmetlerinin kurumlara pek çok faydası bulunmaktadır. Danışmanlık sayesinde iş verimliliği artar, sorunlar çabuk çözülür, fikir zenginliği yaratılır ve ihtiyaç duyulduğunda bilgiye hızlı bir şekilde ulaşılır. Danışman sayesinde işverenin fark edemediği önemli detayları fark edecek objektif bir göz bulunur. Danışman nedir sorusu şöyle cevaplanabilir; danışman, çeşitli hataları önleyerek zaman kaybının önüne geçen kişidir. Rekabetin söz konusu olduğu işlerde avantajlı konuma gelinmesine yardımcı olur. İşlerin en hızlı şekilde en iyi duruma getirilmesine rehberlik eder. Geleceğe dönük daha emin adımlar atılmasını sağlar.

Danışman Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Danışman kişiler pek çok özel kurumda ve kamu kuruluşunda çalışma alanı bulabilmektedir. Görevleri uzman oldukları alana göre değişiklik gösterebilse de danışman sorumluluk alanları genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 • Kurum stratejisi belirleme
 • Çalışma ortamında koordinasyonu sağlama
 • İş programını planlama
 • İş akışını ve kurumdaki alt sistemleri düzenleme
 • Verimliliği artırma
 • İş gelişimine katkı sağlayacak proje üretimine katkı sağlama
 • Çalışanların işe bağlılığını ve motivasyonlarını artırma
 • Fırsatları fark ederek bunlara yönelik çalışmalar yapma
 • Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları öngörme ve çözüm fikirleri üretme
 • Kurumun ihtiyaç ve hedeflerini belirleme
 • Çalışma alanını geliştirecek fikirler üretme
 • Çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitimleri belirleme ve gelişimlerine destek olma

Danışanlar bu sorumlulukları iyi gözlem ve detaylı analizlerle yerine getirirler. Belirli aralıklarla çıkardıkları raporları sunmak görevlerinin bir parçasıdır. İşleri kolaylaştıracak başka doküman ve ürünler de geliştirebilirler. Uzmanlık alanları ve danışmanlık görevleri ise şu şekildedir:

 • Yönetim Danışmanı: Hızlı çözüm üreten bir sistem oluşturarak iş performanslarını artırma
 • Finans ve Muhasebe Danışmanı: Finansal analizlerini ve gelir-gider düzenlemelerini yapma, büyüme hedeflerini oluşturma, gelişimi izleme ve mali sistemi iyileştirme
 • Basın Danışmanı: Kurumun medyadaki imajını oluşturma ve takip etme, basın açıklamaları hazırlama
 • İnsan Kaynakları Danışmanlığı: İşe alım süreçlerini kontrol etme, kurum ihtiyaçlarını karşılayacak personel özelliklerini analiz etme, insan kaynakları politikalarını belirleme
 • Üretim Danışmanı: Üretim sisteminin verimliliğini artırma, ürün geliştirme sürecinde analizler yapma
 • AR-GE Danışmanlığı: Teknolojik gelişmeleri takip etme ve bunların kurumdaki işlemlere entegrasyonunu sağlama, yaratıcı fikirler geliştirme
 • Uluslararası İşlemler Danışmanlığı: Kurumun yabancı ülkeler ile ilişkilerindeki stratejileri belirleme
 • Pazarlama Danışmanlığı: Pazarlama konusunda yenilikçi fikirler üretme, hedeflere yönelik planlar hazırlama

Danışman Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Danışmanlık, alanında uzmanlık ve deneyim gerektiren bir iştir. Çalışılmak istenen konuda bilgi birikimine sahip olmak için kişi kendini geliştirmelidir. Danışman olmak için hangi okul bitirilmeli sorusu şöyle cevaplanabilir: Danışman olmak için bitirilmesi gereken belirli bir bölüm yoktur. Danışmanlık yapılmak istenen alana göre İşletme, İktisat, Pazarlama, Muhasebe, Hukuk, Halkla İlişkiler vb. pek çok bölümde eğitim alınabilir. Ancak yüksek lisans veya alana uygun ek eğitimler ile uzmanlığın pekiştirilmiş olması gerekmektedir. Danışmanlar insanları iyi tanımalı ve iş ortamını düzenleyebilmek için gerekli birtakım becerilere sahip olmalıdır. Bu nedenle eğitimler; strateji üretimi, stres yönetimi, etkili zaman yönetimi, dijital dönüşüm gibi alanlarda alınabilir. Yüksek lisans ise psikoloji, sosyoloji, çalışma ekonomisi ve uluslararası ilişkiler alanlarında yapılabilir.

Danışman Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Kurumlarda danışmanlık görevini üstlenmek isteyen kişilerin iletişim becerilerinin iyi, ikna kabiliyetlerinin yüksek, hitabetlerinin düzgün ve diksiyonlarının anlaşılır olması gerekmektedir. Ayrıca mantıksal akıl yürütebilme, iş birliği içinde çalışabilme ve sonuç odaklı çözüm üretebilme becerilerine de sahip olunmalıdır. Yeniliğe ve kendini geliştirmeye açık, kararlı, etkileyici, fırsatları fark edebilen, ufuk açıcı, geliştirici, rol model olabilen ve liderlik özelliğine sahip kişiler bu görev için uygundur. Bu özellik ve becerilere sahip olarak danışman olmak için ne yapmalı diye düşünüyorsanız bu soru şöyle cevaplanabilir: Danışman olmak isteyen kişilerden lisans yanında yüksek lisans ve doktora diplomaları beklenebilir. Bunların yanında ilgili alanda yetkinliği gösteren sertifikalar da önemlidir. Kişinin saha çalışmasında deneyimli olması da danışman olunması için aranan kriterler arasındadır. Bu deneyimin belirli bir ölçüsü olmamakla birlikte kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Danışman kişi ayrıntılı analizlerle gözlemlerini raporlara doğru şekilde aktarabilmeli ve iyi sunum yapabilmelidir. Kişinin yetkinliğine kanıt oluşturabilecek önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz referanslardır. Danışman adayının yeterli ve nitelikli olduğunu ifade edecek en az iki referans özgeçmişte sunulmalıdır. Tüm bu bilgiler danışman olmak için gerekli evraklar şeklinde hazırlanarak başvurulmak istenen pozisyonda kullanılabilir.

Danışman İşe Alım Şartları Nelerdir?

Danışman iş ilanı vasıtasıyla başvuruda bulunan ve işe alım kriterlerini yerine getiren adaylar, kurumun ihtiyaçları ve beklentileri üzerine değerlendirme yapmak için yazılı ve/veya sözlü sınava alınırlar. Gerekli bilgi ve donanıma sahip, diksiyonu düzgün, hitabeti ve ikna kabiliyeti yüksek adaylar uzmanı oldukları alanda danışman olarak işe başlayabilirler. Danışman maaş bilgileri, uzmanlık alanı ve çalışılan kuruma göre değişiklikler gösterir. Çok çeşitli alanlarda çalışılabilmesi sebebiyle belirli bir maaş aralığından bahsedilmesi zordur. Uzmanlıklar özelinde değerlendirildiğinde basın danışmanı, insan kaynakları danışmanı ve pazarlama danışmanı, finans ve muhasebe danışmanı, yönetici danışmanı ve üretim danışmanı maaşları farklılık gösterecektir.

Uzmanlık ve yeterlik alanlarına göre danışmanlık hizmeti verebileceğiniz iş ilanları danışman seçeneklerini Kariyer.net sayfalarından inceleyebilirsiniz. Her kurumun işe alımda genel kriterlere ek olarak özel beklentileri olduğunu da unutmamak gerekir. Bu kriterler, kurumun yapısına ve danışmanlık istenen alanın özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Kariyer.net üzerinden ilgili iş ilanlarına göz atılabilir. İstanbul’da yaşayanlar kurum özelliklerini incelemek ve fırsatları değerlendirmek için iş ilanları İstanbul danışman sayfasını ziyaret edebilirler.