Denetim Uzmanı Nedir?

Denetim Uzmanı Nedir?

Denetim Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Denetim ilkeleri ve uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak,
 • Karmaşık matematiksel hesaplamalar yapabilmek,
 • Mükemmel yazılı ve sözlü sunum becerisi sergilemek,
 • Ekip üyeleri ve müşterilerle olumlu çalışma ilişkileri geliştirebilmek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Problem çözme kabiliyeti göstermek,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.

Denetim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Denetim gereksinimlerini belirlemek için şirket yönetimi ile iletişime geçmek,
 • Denetim kapsamı ve takvimini belirlemek,
 • Firma etkinliği ve verimliliğini sağlamak için mali kayıtları denetlemek,
 • Vergi yükümlülüğünü belirlemek üzere vergi mükelleflerinin mali durumunu, faiz ve iskonto oranlarını, yıllık gelirleri, hisse senedi ve tahvilleri değerlendirmek,
 • Firma faaliyetlerinin vergi kanunlarına uygunluğunu belirlemek üzere bordro ve personel kayıtlarını denetlemek,
 • Maddi varlıklar, net değer, borçlar, sermaye stoku, gelir ve harcamalar hakkındaki verileri incelemek,
 • Varlık kullanımı ve denetim sonuçları hakkında rapor hazırlamak,
 • Denetim strateji, prosedür ve programlarını tasarlamak ve uygulamak,
 • Potansiyel riskleri önlemeye yönelik risk modelleri geliştirmek,
 • Denetim personelinin gelişimi için eğitim programları planlamak,
 • Bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Firmaya ait mali verilerin gizliliğini korumak.

Denetim Uzmanı Ne Demek?

Denetim, bir kuruluşun mali kayıtlarının ve şirket tarafından gerçekleştirilen finansal işlemlerin gerçeği yansıtacak şekilde belgelendiğinin kontrol edildiği bir süreçtir. Denetim uzmanı ise, belirtilen görevler kapsamında firma denetimini gerçekleştirmekle sorumludur.

Nasıl Denetim Uzmanı Olunur?

Denetim uzmanı olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisat, İşletme ve ilgili Mühendislik bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olarak mesleği icra etmek mümkündür.