Destek Elemanı Nedir?

Destek Elemanı Nedir?

Destek Elemanı Ne Demek?

Destek elemanı; çalıştıkları alanlarda iş sağlığı ve güvenliği esası ile çalışan, tehlike önleme, mekân ve personel koruma, yangınla mücadele etme ve tahliye gibi görevleri yapan kişidir. Aynı zamanda ilk yardım ve benzeri konularda da özel olarak görevlendirilir. Uygun yeterlilik ve donanıma sahip elemandır.

Destek Elemanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Tehlikeleri belirlemek ve onları önlemekle yükümlü olan destek elemanının bazı görev ve sorumlulukları şöyledir:

  • Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan 30 çalışan, tehlikeli sınıfta yer alan 40 çalışan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerindeki 50 çalışana kadar hizmet vermek,
  • Arama ve kurtarma çalışması yapmak,
  • Personeli iş yerinden tahliye etmek,
  • Yangınla mücadele etmek,
  • İlk yardım esaslarına göre personele yardım etmek ve müdahalede bulunmak,
  • Acil durum çağrıları aldığı durumda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Binada çıkacak yangına derhal müdahale etmek ve yangını kontrol altına almaya çalışmak,
  • Can ve mal kurtarma işleri yapmak,
  • Eşya ve evrakı gerekli durumlarda korumak,
  • Yardımlaşma olmasını sağlamak.

Destek Elemanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İşletmelerde, iş güvenliği uzmanlığı alanında çalışmak üzere destek elemanı olmak isteyenler devlet ya da özel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan eğitim programlarına katılabilir.