Destek Hizmetleri Müdürü Nedir?

Destek Hizmetleri Müdürü Kimdir?

Destek Hizmetleri Müdürü, belediyeler, bakanlıklar ve özel sektörde istihdam alanına sahip ve mevzuatta yer alan görev ve yetkilerinin kullanılması için gerekli çalışmaları yapan kişidir. Bununla beraber merkez ve diğer hizmet binalarının bakım onarım işlerini yapmak, su-elektrik-ısınma ve iletişim hizmetlerinde devamlılığı sağlamak, birim müdürlüklerinin talebi doğrultusunda mal ve hizmet satın alımında bulunmak, ihale işlemleri gibi hizmetlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulan bir müdürlüktür.

Destek Hizmetleri Müdürünün Görevleri Nedir?

Destek Hizmetleri Müdürünün çalıştığı kuruma göre yetki ve sorumlulukları kurumun çalışma alanına göre farklılık gösterebilir. Buna rağmen ortak görevlerini şu şekilde sıralamak mümkün;

  • Çalışma alanı ile ilgili mevzuatı takip edip uygulamak,
  • Yapılan faaliyetlerle ilgili üst düzey yetkililerin isteyeceği faaliyet raporlarını araştırma ve inceleme yaparak hazırlamak,
  • Elde edilen yetkilerle müdürlüğe bağlı personelin görevini yerine getirmesi için önlemler almak,
  • Çalışma planı ve programı hazırlamak ve çalışmaların bu programlara göre yürütülmesini sağlamak,
  • Gerektiğinde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenlemek,
  • Müdürlükteki işlemler ve bunlar için kullanılan formların geliştirilmesiyle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak.

Kimler Destek Hizmetleri Müdürü Olabilir?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden veya İktisadi ve İdari Birimler Fakültesindeki mevcut bölümlerden lisans düzeyinde diplomaya sahip olmak gerekir. Bunun yanı sıra özel sektör dışında belediye veya bakanlıklarda istihdam edilecek personellerden belirli bir düzeyde KPSS puanına sahip olması beklenebilir.

Destek Hizmetleri Müdürü Eğitimi/ Destek Hizmetleri Müdürü Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Çalışılan kurumda müdürlüğün görev alanına giren sorumlulukları yerine getirmekle birlikte, hukuka ve mevzuata uygunluğunu takip edebilmek adına gerekli yasal prosedürleri bilmelidir. Bunun dışında gereken diğer şartlar çalışılan kuruma göre farklılık gösterebilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.860 / Aylık
7 kişinin ortalama maaşıdır.