Doğalgaz Teknikeri Nedir?

Doğalgaz Teknikeri Ne Demek?

Doğalgaz teknikeri, binalardaki doğalgaz tesisatının kurulması ve atık suyun dışarı iletilmesi için gerekli sistemleri kuran meslek dalıdır. Mesleğin kapsamında sistem kuruluşu ile birlikte bakım ve onarım işleri de yer alır.

Doğalgaz Teknikeri Ne Demek?

Makine mühendislerinin gözetimi altında tesisat ve projeleri inceleyen, gereken malzemelerin satın alınmasını sağlayan, ısıtma sistemlerini kuran meslek profesyonellerine "doğalgaz teknikeri" ismi verilir. Kurulan tesisat ve sistemlerin bakım ve onarımlarını yapan meslek sahipleri, tesisatın üretiminde makine mühendislerine yardımcı olur.

Doğalgaz Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Doğalgaz teknikeri; sorumlu olduğu kurumun prensipleri doğrultusunda gerekli araç ve gereçleri kullanarak mesleğinin gerekliliklerini yerine getirir. Doğalgaz teknikerinin kuruma göre değişen görevleri arasında şunlar bulunur:

  • İş planı yaparak görev dağılımını gerçekleştirmek,
  • İlgili standartlara uygun olarak projeleri bilgisayar ortamında tasarlamak, çizmek ve imzalamak,
  • Gaz dağıtım sistemlerini kurarak koruyucu bakım hizmetlerini yapmak,
  • Gaz kaçaklarına karşı önlem almak,
  • Tesisatın projeye uygun şekilde kurulmasına dikkat etmek,
  • İşçi ve mühendis arasındaki bağı kurmak,
  • Sıhhi tesisat için gerekli malzeme ve elemanı sağlamak.

Doğalgaz Teknikeri Olmak İçin Gerekenler

Doğalgaz teknikeri olmanız için üniversitelerin 2 yıllık "Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi" bölümünü tamamlamanız gerekir. Bölümü bitirdikten sonra "doğalgaz teknikeri" unvanını alabilirsiniz.

Doğalgaz Teknikeri Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Doğalgaz teknikeri olmanız için mesleğin prensiplerini ve gerekliliklerini öğreneceğiniz üniversite eğitimini tamamlamalısınız. Bölüm içerisinde göreceğiniz dersler arasında Mesleki Matematik, Temel Tesisat İşlemleri, Fizik, Bilgisayar Destekli Çizim, Temel Elektrik, Termodinamik, Boru Kaynakçılığı, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Isıtma Sistemleri, Bakım Onarım ve Arıza, Havalandırma Sistemleri, Malzeme Bilgisi, Sistem Analizi ve Tasarımı, Doğalgaz Dağıtım Hatları, İklimlendirme Tekniği, Çevre Koruma, Güneş Enerjisi ve Uygulamaları ile Alternatif Enerji Sistemleri yer alır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.620 / Aylık
30 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler