E-ticaret Ürün Sorumlusu Maaşları

Kariyerinde Maaşlar

E-ticaret Ürün Sorumlusu poziyonunda çalışanların kariyerlerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonlar ve aldıkları ortalama maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA EN YÜKSEK
E-Ticaret Müdür Yardımcısı 5.500 5.750 6.870
E-ticaret Sorumlu Yardımcısı 5.500 5.500 5.500