Eczacı Nedir?

Eczacı Nedir?

Eczacı Ne Demek?

Eczacı, doktor ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından reçete edilen ilaçları hazırlayıp satmak ve hastalara ilaç kullanımı hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Eczacıda Olması Gereken Özellikler

Öncelikle sorumluluk sahibi ve güvenilir olması beklenen eczacıda aranan diğer nitelikler şunlardır;

 • Analitik düşünme becerisi göstermek,
 • Detay odaklı olmak,
 • Bir ilacın nasıl kullanılacağını ve yan etkilerinin neler olduğunu hastalara açıklayabilecek iletişim yeteneğine sahip olmak,
 • Uzun saatler çalışabilecek fiziki yeterlilik göstermek,
 • Kimyasal bileşikler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Elektronik sağlık kaydı sistemlerine giriş yapabilecek kadar bilgisayar kullanabilmek.

Eczacı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eczacının temel sorumluluğu, tıbbi ürünlerin doğru ve güvenilir şekilde tedarik edilmesini sağlamaktır. Bunu yaparken yasal ve etik kurallara uymakla yükümlüdür. Bu temel sorumluluğun yanı sıra eczacının görev tanımı şunları kapsar;

 • Reçetenin uygunluğunu ve yasallığını kontrol etmek,
 • Doktorlar tarafından reçete edilen ilaçları temin etmek,
 • Reçetenin, hastanın aldığı diğer ilaçlarla veya hastanın sahip olduğu herhangi bir tıbbi durumla negatif etkileşime girip girmeyeceğini kontrol etmek,
 • İlaçların; yan etkileri, uygun dozajı ve saklama koşulları hakkında bilgilendirmede bulunmak,
 • Hastaların, reçeteli bir ilacı nasıl ve ne zaman almaları gerektiğini açıklamak,
 • Reçetelendirilmeyen, tansiyon ölçüm aleti, ateş ölçer gibi tıbbi ürünleri satmak ve hastalara tıbbi cihazların kullanımı hakkında bilgi vermek,
 • Eczane dosyası, hasta profili, stok ve kontrollü ilaç reçetelerini kayıt altında tutmak,
 • İlaç siparişi ve tıbbi malzeme siparişi vererek stoğu korumak ve bunları doğru şekilde depolamak,
 • Tıbbi ekipman veya sağlık malzemesi seçimi konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,
 • Hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları almasını sağlamak için sigorta şirketleri ile birlikte çalışmak,
 • Hasta mahremiyetine sadık kalmak.

Eczacı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Eczacı olmak için üniversitelerin beş yıllık eğitim veren Eczacılık Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı aranmaktadır.