Eğitim Koordinatörü Nedir?

Eğitim Koordinatörü Ne Demek?

Eğitim koordinatörü, okul müfredatı tasarlamak, öğrenci başarısını ölçmek ve etkili öğretim yöntemlerini teşvik etmekle yükümlüdür. Sorumlulukları arasında, eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak, ekip ve bireyler için gelişim planlarını haritalamak üzere yöneticilerle iletişim kurmak bulunmaktadır. Hem eğitim kurumlarında hem de özel şirketlerin insan kaynakları departmanlarına bağlı olarak hizmet verebilir.

Eğitim Koordinatörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitim koordinatörünün temel görevi, kurumların tüm eğitim programlarını tasarlamak, geliştirmek, koordine etmek ve yürütmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Okul ya da şirketin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Uzun vadeli eğitim programları geliştirmek,
 • Öğretmen veya personelin işe alım sürecine destek vermek,
 • Program etkinliğini değerlendirmek için veri analizi yapmak,
 • Eğitim programının amaç ve sınırlarını belirleyen politika ve prosedürler geliştirmek,
 • Eğitim hizmetleri konusunda öğretmen, personel ve öğrencilere danışmanlık yapmak,
 • Broşür, rapor ve diğer eğitim materyalleri oluşturmak,
 • Eğitimci, öğrenci ve personele yönelik gelişimi destekleyici seminer ve atölyeler düzenlemek,
 • Görevlendirilen okul personelini denetlemek, eğitmek ve değerlendirmek,
 • Kurum yöneticilerine sunulmak üzere eğitim programı verimliliğini açıklayan istatistiksel rapor hazırlamak,
 • Eğitim kurumu veya firma tarafından kendisine atanan tüm eğitim koordinasyonu görevlerini yerine getirmek,
 • Mesleki gelişimini sürdürmek.

Nasıl Eğitim Koordinatörü Olunur?

Eğitim koordinatörü olmak için, resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Verilen eğitim türü ya da faaliyet gösterilen iş sahasına göre adaylarda farklı lisans programlarından mezun olma kriterleri aranmaktadır.

Eğitim Koordinatöründe Olması Gereken Özellikler

Kurumların tüm eğitim süreçlerini planlayan eğitim koordinatörünün öncelikli olarak organizasyonel yönünün kuvvetli olması ve analiz yapabilmesi beklenir. İşverenlerin meslek profesyonellerinde aradığı diğer nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına hakimiyeti bulunmak,
 • İnsan kaynakları yönetimi prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Raporlama ve sunum yapabilmek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Dinamik iş ortamına uyum sağlayabilmek,
 • Zaman ve iş yönetimini gerçekleştirebilmek