Eğitim ve Gelişim Uzmanı Nedir?

Eğitim ve Gelişim Uzmanı Nedir?

Eğitim ve Gelişim Uzmanı Ne Demek?

Eğitim ve gelişim uzmanı, işletme ve kurumlar için eğitim programları oluşturmak, sunmak ve eğitmenleri denetlemekle sorumludur.

Eğitim ve Gelişim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitim ve gelişim uzmanının temel sorumluluğu; çalışanları eğiten, beceri ve bilgilerini geliştiren programları planlamaktır. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Anketler, çalışan, yönetici veya eğitmenlerle yapılan görüşmeler yoluyla eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek,
 • Eğitim kılavuzları, çevrimiçi öğrenme modülleri ve ders materyalleri tasarlamak,
 • Satın almak üzere eğitim materyallerini gözden geçirmek,
 • Alt kademelerdeki çalışanlar arasında yönetici potansiyeli geliştirmek üzere programlar geliştirmek,
 • Eğitim programı katılımcılarının işe alınma ve yerleştirilmelerini koordine etmek,
 • Eğitmen performansını değerlendirmek ve eğitmenleri beceri geliştirme için atölyelere yönlenlendirmek,
 • Verimli olduklarından emin olmak için eğitim programlarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Beklenen gelişmeler görülmediği takdirde alternatif eğitim yöntemleri geliştirmek,
 • Sınıfları planlamak, sistem ve ekipmanları kurmak ve kayıtların koordinasyonu gibi idari görevleri gerçekleştirmek,
 • Bütçeyi aşmamak için eğitim maliyetlerini izlemek ve harcamaları gerekçelendirmek için bütçe raporları hazırlamak,
 • Stajyerleri, insan kaynaklarına veya işe yerleştirme yardımı sunan kurumlara yönlendirmek.

Nasıl Eğitim ve Gelişim Uzmanı Olunur?

Eğitim ve gelişim uzmanı olmak için resmi bir eğitim mecburiyeti bulunmamaktadır. Firmalar faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak farklı lisans bölümlerinden mezun olma kriterleri belirtmektedir.

Eğitim ve Gelişim Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Eğitim program, yöntem ve materyallerini değerlendirip, en uygun olanı seçebilecek analitik yeteneğe sahip olmak,
 • Belirli grupların eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde öğretim sunabilme becerisi sergilemek,
 • Çalışanlar ve eğitim veren uzmanlarla iletişimi sağlayabilecek ilişkiler geliştirebilmek,
 • Ekip motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine hakim olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak.