Enfeksiyon Uzmanı Nedir?

Enfeksiyon Uzmanı Nedir?

Enfeksiyon uzmanlığı; bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların sebep oldukları hastalıkların teşhis edilip, tedavilerinin uygulanmasını sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır. Bu hastalık tüm dünya ülkelerinde sık rastlanan bir hastalık türüdür. Uzmanlar tedavi sırasında pek çok hastayı iyileştirirken, tedavisi mümkün olmayan, ölümcül sonuçlar taşıyan hastalıklarla da karşılaşabilmektedir.

Enfeksiyon Uzmanı Ne Yapar? Enfeksiyon Uzmanının Görevi Nedir?

Genellikle soğuk algınlıkları, ateşle başlayan hastalıklar, sarılık çeşitleri, döküntülü hastalıklar, besin zehirlenmesi, menenjit, mantar bozuklukları, parazit hastalıkları gibi bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerinin bilinçli bir şekilde yapılması ile kontrolünün sağlanması gibi durumlarla ilgilenen hekimler; enfeksiyon uzmanlarıdır. Yine bu tür mikrobik hastalıkların teşhisleri ile de onlar ilgilenir. Toplum sağlığını korumak adına görevli olan enfeksiyon uzmanları, tanı için en doğru tedavi yöntemini bulup, hastayı takibe alır.

Enfeksiyon Uzmanlığı Eğitimi

Türkiye'de enfeksiyon hastalıkları, diğer ülkelerde de olduğu gibi önemli bir sağlık sorunu. Bu nedenle, enfeksiyon uzmanlarının eğitim almış bir pratisyen olmaları tercih edilir. Akademisyenlerin yetişmesi ve bu alanda doğru eğitimin verilmesi için üniversitelerin sağlıkla ilgili olan Tıp Fakültesi'nde eğitim görmesi gerekir. Bu bölüm Tıpta Uzmanlık Ana Dalları içerisinde yer alır ve eğitim süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Enfeksiyon Uzmanı Olabilmek İçin Gereken Özellikler Nelerdir?

Enfeksiyon uzmanları, tıp eğitimlerinin ardından tercih ettikleri ana dal ile bu mesleği edinirler. Sağlık işletmelerinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç/gereç ve ekipmanları, hem iş güvenliği hem de sağlık açısından doğru kullanması gerekir. Meslekle alakalı bilimsel gelişmeleri takip eder, sempozyum ve kongre gibi aktivitelere katılır.