Evde Bakım Hemşiresi Nedir?

Evde Bakım Hemşiresi Ne Demek?

Evde bakım hemşiresi, ev ortamında bakım ihtiyacı olan, engelli, yaşlı, felçli hastaların bulundukları eve giderek bakım hizmeti kapsamında hemşirelik görevini yerine getiren nitelikli sağlık personelidir. Evde bakım hemşiresi; evde bakıma ihtiyacı olan hastaların iyileşme süreçlerine yardımcı olmak, yaşam kalitelerini mümkün olduğunca yükseltmek amacıyla hemşirelik hizmetleri yapan kişidir. Evde bakım hemşiresi, hastanın ailesi ile iş birliği içerisinde kişinin bakımına odaklanır. Hemşirenin, hasta bakımı, hasta ve hasta yakınına danışmanlık, gerekli noktalarda müdahale için eğitim verme gibi işleri vardır.

Evde Bakım Hemşiresi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Evde Bakım Hemşiresi; görev aldığı firmanın çalışma prensipleri doğrultusunda, kendisine tahsis edilen gerekli ekipmanları aktif bir şekilde kullanarak, hastanın sağlığı, güvenliği için çaba gösterir. Mesleğin gerektirdiği verimlilik ve kaliteye uygun olarak hareket eder. Diğer görevler şu şekilde sıralanabilir:

 • Evde bakım yapılacak hasta ve hastanın ailesi ile tanışmak,
 • Doktordan hastanın son durumunu öğrenerek 'Hasta Tanılama Formu' hazırlamak ve bakım süreci için planlama yapmak,
 • Bakım için gerekli olan uygulamaları belirlemek, bunları yerine getirmek, uygulama sonucunu değerlendirmek, hastanın gelişimine göre bakım aşamalarında düzenlemeler yapmak, eksiksiz olarak kayıt altına almak,
 • Bakım yapılan evin, hastanın ihtiyaçlarına uygunluğunu değerlendirmek, hastayı rahatsız edebilecek çevresel faktörleri (gürültü, sıcaklık, ışık, havalandırma) kontrol altına almak ve hastanın rahat bir şekilde istirahat etmesini sağlamak,
 • Hasta durumunun stabilize olmasını sağlamak için hem hastaya hem de ailesine gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetini sunmak,
 • Hastanın bakımı sırasında gerekli olabilecek sterilizasyon, izolasyon ve asepsi gibi tekniklere uymak,
 • Bakımda kullanılan ekipmanları dezenfekte ve sterilize etmek,
 • Hastaya verilen ilaçların hastanın bünyesinde oluşturduğu etki ve yan etkilere göre doktora, hasta ve ailesine bilgi vermek.

Evde Bakım Hemşiresi Olma Şartları Nelerdir?

72 saatlik 'Evde Bakım Hemşiresi Sertifika Programı'na en az 1 yıl hemşire olarak görev yapmış hemşire ve diğer sağlık memurları katılabilir. Bu sertifika programına katılabilecek diğer kişiler ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Evde sağlık hizmetleri kapsamında görev alan/alacak olan en az lise mezunu hemşireler,
 • Toplum sağlığında görev alan sağlık memurları,
 • Hemşirelik görevinde bulunabilen bu mesleğin yetkisini almış olan ebeler katılabilir.

Evde Bakım Hemşiresi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Türkiye'de hemşire olabilmek için Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmanız ya da hemşirelik ön lisans programını tamamlamanız gerekir. Ayrıca, 4 yıllık eğitim veren üniversitelerde de 'Evde Bakım Hemşireliği Eğitimi', 'Halk Sağlığı Hemşireliği' dersleri verilir. Öğrencilerin uygulamalı eğitim alması için staj yapması zorunludur. Evde Bakım Derneği ile bazı hemşirelik yüksekokulları, 'Evde bakım hemşireliği' sertifika programı düzenler. Bu programa katılarak;, iletişim, etik, klinik, psikolojik sorunlar ve baş etme yolları, kültür, gibi konularda ders görebilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
14.220 / Aylık
26 kişinin ortalama maaşıdır.