Fabrika Müdürü Nedir?

Fabrika Müdürü Nedir?

Fabrika Müdürü Ne Demek?

Fabrika müdürü, bir tesisin günlük operasyonlarını denetlemek ve iş yeri prosedürlerine uyulmasını sağlamakla sorumludur. Güvenlik, kalite ve üretkenliği en üst düzeye çıkaracak süreçler geliştirir.

Fabrika Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Fabrika müdürünün temel görevi, tesis üretim süreçlerinin planlanması, koordinasyonu ve kontrolünü gerçekleştirmektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • İş için bir zaman çizelgesi hazırlamak,
 • Üretimin uygun maliyetli olmasını sağlamak,
 • Zamanında gönderim yapılmasını temin etmek,
 • Uygun depolama yöntemleri belirlemek,
 • Üretim verilerini analiz etmek ve yönetim birimlerine stratejik önerilerde bulunmak,
 • Makine ve operatör verimliliğini sağlamak için bitmiş ürünlerin kalitesini kontrol etmek,
 • Yeni çalışanların yeteneklerini değerlendirmek ve onları fabrika prosedürleri konusunda eğitmek,
 • Fabrika çalışanlarına makine operasyonu, kalite kontrol ve bakım görevlerini tayin etmek,
 • Personelle iletişim kurmak ve fabrika hedeflerine ulaşmak için onları motive etmek,
 • Çalışan şikayetlerini ele almak,
 • Personel veya ekipmanla ilgili sorunları belirlemek,
 • Güvenlik düzenlemelerinin ve politikalarının fabrika çalışanları arasında uygulanmasını sağlamak

Nasıl Fabrika Müdürü Olunur?

Fabrika müdürü olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik, Endüstri Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Fabrika Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • Bütçeleme, stratejik planlama, kaynak tahsisi ve insan kaynakları gibi işletme ve yönetim ilkeleri hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmak,
 • Ekip yönetimi ve motivasyonunu sağlayabilmek,
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalıp etkili karar verebilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Analitik düşünebilmek,
 • Temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip olmak,
 • İş ve zaman yönetimini sağlayabilmek,
 • Vardiyalı veya değişken mesai dilimleri içerisinde çalışabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.