Fen Bilgisi Öğretmeni Nedir?

Fen Bilgisi Öğretmeni Ne Demek?

Fen bilgisi öğretmeni, müfredatta belirtilen konular doğrultusunda ilköğretim ikinci kademe öğrencilere fizik, kimya ve biyoloji bilimleri ile ilgili temel bilgileri öğretir. Özel okullarda, dershanelerde ve kamu okullarında çalışabilir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

  • Öğrencilerin yaş düzeyi ve okulun amaçları göz önünde bulundurularak hazırlanan müfredat çerçevesinde çalışma takvimi oluşturur,
  • Öğrencilerin başarılarını değerlendirerek okul idaresine ve velilere bilgi verir,
  • Öğrencilerin başarısını artırmak amacıyla bilgi yarışmaları ve interaktif eğitim metotları geliştirir,
  • Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarır ve fen bilgisi alanında başarılı olabilecek öğrencileri yönlendirir,
  • Ezber odaklı değil düşünce odaklı bir eğitim anlayışı benimser, ders esnasında eleştirel/sorgulayıcı bakış açılarının ortaya çıkmasına izin verir,
  • Öğrencinin derse aktif biçimde katılabilmesi için deneysel çalışmalar gibi farklı eğitim metotlarını sık sık kullanır,
  • Öğrencinin öğrendiklerini uygulayabileceği bir laboratuvar tesis etmek için gerekli çalışmaları yürütür,
  • Öğrenmenin hangi aşamada olduğunu anlayabilmek için yazılı ve sözlü sınavlar yapar.

Fen Bilgisi Öğretmeni Olmak İçin Gerekenler

Fen bilimlerine ilgili ve bilimsel konulara meraklı, lisede sayısal bölümde başarılı, üniversite kariyerini bu doğrultuda şekillendiren kişiler fen bilgisi öğretmeni olabilir. Fen bilgisi öğretmeni olabilmek için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren “Fen Bilgisi Öğretmenliği” bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı aranır. Ayrıca dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinden mezun olanlarda pedagojik formasyon eğitimi alarak fen bilgisi öğretmeni olabilir.

Fen Bilgisi Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Fen bilgisi öğretmeni olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinde temel kimya, matematik, temel fizik, mekanik, biyoloji, genetik ve genel ekoloji gibi eğitimler alınması gerekir. Ayrıca genel öğretim yöntemleri, fen bilgisi öğretim yöntemleri, gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ve ölçme ve değerlendirme gibi eğitimler de verilir.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
13.440 / Aylık
524 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler