keyboard_arrow_down

Biyoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü Nedir?

Biyoloji, yaşam ve canlı organizmaların incelenmesi hakkında çalışmalar gerçekleştiren doğal bir bilimdir. Biyoloji; fiziksel yapıları, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, fizyolojik mekanizmaları, gelişimi ve evrimi dahil olmak üzere yaşam ve canlı organizmaları inceler. Biyoloji canlı organizmaları; yapısal ve işlevsel olarak evrimini incelerken organizmaları detaylı bir şekilde araştırmayı amaçlar. Modern biyoloji nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen, onunla ilgili ve içine dahil olan bilimler eski zamanlardan günümüze inceleniyor. Doğal felsefe Mezopotamya, Mısır, Hindistan yarımadası ve Çin'in eski uygarlıkları kadar erken bir tarihte incelenmiştir. Bununla birlikte, modern biyolojinin kökenleri ve doğa çalışmalarına yaklaşımı çoğunlukla eski Yunanistan'a kadar uzanmaktadır. (Biyoloji Yunanca'da “hayat” anlamına gelen “biyo” kelimesinden ve “çalışması” anlamına gelen “oloji” son ekinden türetilmiştir.)

Biyoloji Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Biyoloji bölümünün amacı canlı organizmaların evrimini, dağılımını, anatomisini ve fizyolojisini öğrenip bu konularda çalışmalar gerçekleştirecek bilim insanlarının yetişmesidir.

Biyoloji bölümü üniversitelerde Fen-Edebiyat Fakültelerinde yer alan 4 yıllık lisans bölümüdür. Biyoloji bölümü mezunlarına “biyolog” ünvanı verilir. Biyoloji okumak isteyen aday öğrencilerin özellikle doğaya ve canlılara karşı ilgili olması kaçınılmazdır. Tabii Matematik ve fen bilimleri alanlarında başarı sağlamaları gerekir. Tüm bunların haricinde bir de canlı hayatı söz konusu olduğu için titizlik ve sabırlı olmak en fazla öne çıkan karakteristik özellikler arasındadır.

Biyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir? Biyoloji bölümü kapsamında alınacak eğitim süresince;

 • Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni,
 • Hayvan Histolojisi,
 • Genetik ,
 • Biyocoğrafya,
 • Bitki Sistematiği ,
 • hayvan sistematiği,
 • Hayvan Embriyolojisi,
 • Taksonominin Prensipleri,
 • Biyosidal Ürün Uygulamaları,
 • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler,
 • Uygulamalı laboratuvar, gibi birçok dersi 4 yıllık 8 dönemde başarı sağlamak esastır.

Biyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoloji bilim dalı adına çalışmalar gerçekleştirerek canlı yaşam formlarını incelemektir.

Biyoloji Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Biyoloji bir bilim dalı olduğu için, sürekli olarak bilimsel çalışmaları, deneyleri beraberinde getirir. Laboratuvar çalışmaları haricinde eğitim alanında karşılık bulan bir bölümdür. Tüm bunların haricinde, ülkemizde de 1950’li yıllarında biyoloji bölümü ilk kez “biyoloji enstitüsü” adı altında eğitimi verilen bir bilim dalı olmuştur ki o da Tıp fakültesi bünyesinde yer alan bir alandır. Bu da biyoloji mezunlarının sağlık sektörlerinde kendilerine yer bulabileceğini gösterir.

biyoloji mezunları;

 • Sağlık bakanlığı,
 • SSK hastaneleri,
 • Tıp Fakülteleri,
 • Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde,
 • Çevre ve Orman bakanlıkları,
 • Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda,
 • Özel sektörde,
 • Seracılık,
 • İlaç endüstrisi,
 • Gıda sektörü
 • Eğitim

gibi birçok alanda çalışma imkanı bulabilirler.