Finans Genel Müdür Yardımcısı Nedir?

Finans Genel Müdür Yardımcısı Ne Demek?

Finans genel müdür yardımcısı, bağlı bulunduğu kurumun mali stratejilerini geliştirme, risk yönetimi, bütçeleme, vergilendirme ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesinde rol alır.

Finans Genel Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurumun iç ve dış finansal işlemlerini denetlemek,
 • Finans müdürü rehberliğinde, kurum hedeflerine dayalı yıllık bütçe önerileri sunmak,
 • Dönemsel bütçe tahminlerini hazırlamak ve bütçe analizleri yapmak,
 • Kurumun bilanço, kâr ve zarar tablolarını analiz etmek,
 • Finansal girişler, belge ve raporlardaki hata veya tutarsızlıkları gözden geçirmek ve düzeltilmesini sağlamak,
 • Bankacılık işlemlerini takip etmek ve ödemelerin zamanında ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak,
 • Finansal risk ve rakip analizleri yapmak,
 • Kurumun finansal süreç veya işlemlerini değerlendirmek ve yapılabilecek iyileştirmeleri belirlemek,
 • Muhasebe faaliyetlerini planlamak ve kayıtların mevzuatlar ile kurum prosedürlerine uygun olarak oluşturulmasını sağlamak,
 • Vergi beyanlarının ilgili yasalara uygun şekilde oluşturulduğundan ve vaktinde teslim edildiğinden emin olmak,
 • Uzun vadeli iş planları oluşturmada finans müdürü ile yönetim kurulunu desteklemek,
 • Tüm finans ekibinin günlük iş takibini yapmak,
 • Kurumun mali operasyonları ile ilgili üst yönetime rutin raporlamalar yapmak.

Nasıl Finans Genel Müdür Yardımcısı Olunur?

Finans genel müdür yardımcısı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak şarttır.

Finans Genel Müdür Yardımcısında Olması Gereken Özellikler

 • Analitik ve stratejik düşünme becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Analiz ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
24.140 / Aylık
32 kişinin ortalama maaşıdır.