Finans Şefi Nedir?

Finans Şefi Nedir?

Finans Şefi Ne Demek?

Finans şefi, işletmenin bütün finansman kayıtlarını tutan, muhasebe işlemlerinin ve ödemelerinin takibini yapan kişiye verilen addır. Finans şefi genel olarak şirketlerin bütçe kalemlerinde etkili rol oynar. Şirketin gelir gider durumlarının takibi, ödemeler için para kaynağı temin edilmesini ve ödemelerin düzenli bir şekilde aksamadan yapılmasını sağlar. Finans şefinin ilk görevi; şirketin mali kaynaklarını sürdürülebilir kılmaktır. Ödemeler ve borçlar için gelir kaynaklarını yöneterek finansman elde eder. Daha sonra ödemelerin doğru yapılıp yapılmadığını takip etmelidir. Son olarak ise genel muhasebe işlemlerinin ve kayıtlarının düzgün işleyip işlemediğini inceler. Finans şefi ne yapar sorusuna cevap vermeden önce finans şefinin görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Finans Şefi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Finans şefi görevleri oldukça çeşitlidir. Öncelikle finans şefi, bir ara yöneticidir. Finans müdürü veya birim müdürü ile irtibat halinde çalışarak finansman bölümündeki personelin ve muhasebe ile ilgili işlemlerin yönetimini üstlenir. Finans şefinin görevleri ve sorumlulukları şunlardır;

 • Bu kadroda çalışan kişiler, işletmenin mali konularından ve finans yönetiminden sorumludur.
 • Finans şefi, mali tabloları düzenleyerek üstlerine gerekli finansal raporlamaları gerçekleştirir. Aynı zamanda bütçe ve finans üzerine tahminler yürüterek gelecek planları oluşturur.
 • İşletmenin muhasebe kadrosunun yönetiminden sorumludur.
 • İşletmenin muhasebe işlemlerinin kayıtlarının tutulması, dosyalanması ve arşivlenmesi işlerini yönetir.
 • İşletmenin gerekli dönemlerde yapılan beyannamelerini ilgili kanunlara uygun olarak hazırlayarak vergi dairesine iletir.
 • Şirketin vergi borcu, çek ve banka ödemeleri gibi süreli ödemelerinin vakti geçmeden doğru zamanda ödenmesini sağlar.
 • İşletme personellerinin SSK belgelerini aylık olarak hazırlar, bunların Sosyal Güvenlik Kurumuna uygun zamanda iletilmesini sağlar.
 • Miktarı belirlenen sigorta bedellerinin ilgili kurumlara zamanında ödenmesi işlerini kontrol eder.
 • Çalışan personellerinin belirlenen maaş ve avans ödemelerinin istenilen dönemde eksiksiz yapılmasını sağlar.
 • İşletmenin kesinleşen tüm ödemelerinin tam ve eksiksiz bir şekilde gereken zamanda yapılmasını sağlar. Böylelikle şirketin herhangi bir şekilde mali olarak zarar görmesini engeller.
 • İşletmenin cari hesaplarından alacakların takibini yaparak bunların zamanında temin edilmesini sağlar.
 • İşletmedeki gelir gider tablosunu takip ederek bir dengesizlik olması durumda bu durumu üstlerine raporlar.
 • İşletmenin finansal kaynaklarının tamamını yöneterek ihtiyaç duyulması hâlinde yeni kaynak arayışı gerçekleştirir.
 • Bankalar ve şirketin irtibatta bulunduğu resmi kurumlarla olan gerekli iletişimi sağlar.
 • İş yerinin dönemsel mali tablolarını çıkararak anlık durumu ve gelecek projeksiyonları hakkında yöneticilere bilgi verir.

Finans şefinin sorumlu olduğu görevler bu şekildedir. Finans şefi, doğrudan şirketin mali işlerinden sorumlu olması ve muhasebe personelinin de yönetimini gerçekleştirmesi nedeni ile yoğun bir iş temposuna sahiptir.

Finans Şefi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Finans şefi görev tanımı gereği finans ve muhasebe işlerinden sorumludur. Bu sebeple de öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmaları gerekir. İlgili bölümler; Muhasebe , Ön Muhasebe, Finans, İşletme ve İktisat gibi bölümlerdir. Aynı zamanda ticaret liselerinden mezun fakat bu alanda uzun yıllar tecrübe kazanmış kişiler de bu alanda çalışma imkânı bulabilirler. Aynı zamanda bu mesleği icra edecek olan kişilerin Netsis ya da Logo gibi muhasebe programlarına hâkim olması beklenir. Bu programların ve MS Office gibi uygulamaların eğitimlerini almak, bu pozisyonda görev yapmak isteyenlerin mesleki gelişimleri açısından oldukça faydalıdır.

Finans Şefi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Finans şefi olmak için öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olmak gerekebilir. Bunun yanında bu kişilerin belli bir süre boyunca muhasebe ve finans alanında tecrübe edinmiş olmaları, mali konularda bilgili olmaları beklenir. Personelin kullanacağı muhasebe programlarına hâkim olması da istenir. Bundan sonra ise ilgili mevzuat ve kanunlara hâkim olması gerekir. Ancak bu şekilde muhasebe departmanının idaresi sağlanabilir. Finans şefi çalıştığı kurumun, diğer kurumlar ile bağlantısını kuracağı için resmi yazışma usulleri konusunda da bilgi sahibi olmalıdır. Bu alanda kariyer yapmak isteyen kişilerin hem muhasebe programları hem de MS Office uygulamaları üzerine eğitim almaları faydalı olabilir. Finans şefi maaşları görev yapılan kurumun özellikleri ile adayın eğitimine, niteliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Finans Şefi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Finans şefi mülakat soruları, işe alım sırasında adayların yeterliliğini belirlemek açısından önemlidir. Öncelikle Finans şefi olarak çalışacak kişinin finans ve muhasebe alnında belli bir süre boyunca tecrübe kazanmış olması gerekir. Adayların sahip olmaları istenen bazı özellikler şunlardır;

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun.
 • Finans uygulamaları konusunda deneyimli.
 • Krediler, nakit yönetimi, bankacılık işlemleri ve bu işlemlerin raporlaması konusunda bilgili.
 • Microsoft Office ve muhasebe programları konusunda deneyimli.
 • Analitik düşünme becerisine sahip, problemlere çözüm odaklı yaklaşabilen.
 • Planlama ve organizasyon becerisi yüksek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimi yüksek.
 • Sorumluluk sahibi ve öz güvenli.
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek.
 • Zaman yönetimi konusunda tecrübeli.
 • Ekip çalışmasına yatkın.

Finans şefi iş seçenekleri için Kariyer.net'te bulunan finans şefi iş ilanları incelenebilir. Kariyer.net üzerinden Türkiye genelinde yayınlanan finans şefi iş ilanlarına başvurabilirsiniz. İlgili filtrelemeleri kullanarak yaşadığınız veya yaşamayı planladığınız şehirde ilgili aramaları gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; Ankara'da yaşayan biri Ankara finans şefi iş ilanlarına göz atabilir.