Finansal Raporlama Uzmanı Nedir?

Finansal Raporlama Uzmanı Nedir?

Finansal Raporlama Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Mevcut finansal kontrolleri gözden geçirmek,
 • Risk ve kalite kontrol değerlendirmelerine destek sağlamak,
 • Risk yönetimi ölçümleri ile ilgili raporlama yapmak,
 • Finansal çözümlerin ölçeklendirilebilir olmasını sağlamak,
 • Mali beyanları hazırlamak,
 • Varyans analiz raporları oluşturmak,
 • Stratejik iş kararlarını belirlemek için risk modellemesi yapmak ve sonuçları ölçmek,
 • Şirket mali verilerini zamanında elde etmek üzere diğer departmanlar ile iletişim içerisinde olmak,
 • Yıl sonu sürecini yönetmek ve dış denetçilerle bağlantı kurmak,
 • Firma ve müşteri bilgi gizliliğine sadık kalmak.

Nasıl Finansal Raporlama Uzmanı Olunur?

Finansal raporlama uzmanı olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, İktisat, İstatistik, Maliye ve ilgili bölümlerinden en az lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Finansal Raporlama Uzmanı Ne Demek?

Finansal raporlama uzmanı, şirket yönetim birimlerine sunmak üzere mali tablolar, hissedar raporları ve bilançolar oluşturmakla sorumludur. Gelir ve giderleri analiz eder, hesapları uzlaştırır, düzenleyici raporlar hazırlar.

Finansal Raporlama Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Sermaye piyasası kurumu (SPK) düzenlemeleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Finansal modelleme yapabilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • MS Office programlarına hakimiyeti bulunmak,
 • İş İngilizcesine hakim olmak,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlayabilmek,
 • Yoğun stres altında çalışabilmek,
 • İş ve zaman yönetimi kabiliyeti göstermek,
 • Problem çözme yönü gelişmiş olmak,
 • Erkek adaylar için, askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.