Fiyatlandırma ve Kampanya Yöneticisi Nedir?

Fiyatlandırma ve Kampanya Yöneticisi Kimdir?

Çalıştığı firma veya kurumun ürettiği ürünün pazar fiyatını belirleyen, arz talep dengesini sağlayan ve gerektiğinde ürünün fiyatlandırılmasında belirli zaman dilimlerinde kampanya düzenleyen kişilere fiyatlandırma ve kampanya yöneticisi denilir.

Fiyatlandırma ve Kampanya Yöneticisinin Görevleri Nedir?

Çalıştığı firmanın veya kurumun ürünlerinin pazar analizini yapmak ve fiyatlandırmak en önemli görevidir. Diğer görevleri şöyledir;

  • Fiyatlandırma ve kampanya yöneticisinin çalıştığı firmalar çoğunlukla rekabetçi bir ortamda olduğu için bu ürünün rekabet fiyatlarının analizini yapmak, ürüne çalıştığı firmanın istekleri doğrultusunda bir fiyat skalası belirlemek,
  • Çalıştığı firmanın ürünlerinin pazar ve sürüm artışları ile kârlılıkta iyileşme gibi pazar analizlerini sıkı sıkıya takip etmek,
  • Değişen fiyat veya tek fiyat uygulamaları yapmak,
  • Geniş müşteri portföyü oluşturmak ve bu sayede ürünlerin hangi zaman diliminde hangi müşterilerin ihtiyaçlarına karşılık geldiğinin analizini yapmak,
  • Ürünlerin farklı zaman dilimlerinde uygulanan fiyat indirimlerinden ve kampanyalarından sorumlu olmak,
  • İndirim ve kampanyaların kurgusunu tasarlamak,
  • Bir ürün farklı coğrafyalarda farklı müşteri portföyüne taşınıyorsa, ürünün fiyatını, nakliye ve kargo gibi işlemlerin maliyetini de gözeterek düzenlemek.

Kimler Fiyatlandırma ve Kampanya Yöneticisi Olabilir?

Pazarlama sektöründe deneyimli, ürün fiyat analizlerini iyi takip eden, yabancı dili aktif olarak kullanan, farklı disiplinlerde çalışma şartlarına uyumlu olan, gelişen teknolojiye ayak uyduran, işi için gerekli bilgisayar programlarını kullanabilen ve işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerden mezun olan kişiler fiyatlandırma ve kampanya yöneticisi olabilir.

Fiyatlandırma ve Kampanya Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Fiyatlandırma ve kampanya yöneticisi olmak için örgün eğitim veren üniversitelerin, dört yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun olmak tercih nedenidir.