Fizibilite Uzmanı Nedir?

Fizibilite Uzmanı Kimdir?

Fizibilite, bir yatırımın yapılabilir ya da başarılabilir olup olmadığını, kârlılığını, hangi şartlar altında başarı elde edilebileceğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Fizibilite çalışmasını tarafsızca yürüten ve tüm verilere dayalı bir şekilde sonuç elde eden kişiler, “Fizibilite Uzmanı” olarak tanımlanır.

Fizibilite Uzmanının Görevleri Nedir?

Fizibilite uzmanı çalıştığı şirketin sabit kıymet yatırım ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak koşuluyla, çeşitli görevlerle yükümlüdür. Yerine getirmesi gereken bazı görevler şu şekilde sıralanabilir;

 • Yatırım ihtiyaçlarının ve kararlarının şirket hedeflerine uygun olup olmadığını gözlemlemek,
 • Ekonomik fayda analizlerini yapmak,
 • Temel ve alternatif senaryoların raporlarını hazırlamak,
 • Yatırım Geliştirme, Mali İşler, İşletmeler, Satış Pazarlama gibi ilgili şirket birimleri ile koordinasyonu sağlamak,
 • Teknik uygunluğu kontrol etmek ve ihtiyaç duyulan iş ve finansal modelin kurulması adına verileri analiz etmek.

Kimler Fizibilite Uzmanlığı Eğitimi/ Sertifikasına Başvuru Yapabilir?

Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İşletme ya da İktisat bölümlerinden eğitim alan ve alanıyla ilgili deneyimleri geliştiren adaylar fizibilite uzmanlığı yapabilirler. Bununla birlikte Fizibilite uzmanlığı alanında örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere çeşitli sertifika programları da düzenlenir. Lisans eğitimini tamamlayan, excel bilgisi bulunan ve alana ilgi duyan herkes sertifika eğitimine başvuruda bulunabilir.

Fizibilite Uzmanı Olabilmek İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Sektöre giriş yapmadan önce meslekle ilgili teknik eğitim almak kişiye fayda sağlayabilir. Kariyerini fizibilite uzmanlığı alanında geliştirmek isteyen adaylara verilen eğitimler şu şekilde sıralanabilir;

 • Fizibilite Raporlarında Temel Kavramlar
 • Fizibilite Çalışmalarında Süreçler
 • Sektörel Değerlendirme
 • Teknik Değerlendirme
 • Yatırımların Finansal Fizibilitesinin Yapılması
 • Gelir Tablosu
 • Nakit Akım Tablosunun Hazırlanması
 • İşletme Sermayesi
 • Finansal Fizibilite
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
6.070 / Aylık
3 kişinin ortalama maaşıdır.