Flebotomi Uzmanı Nedir?

Flebotomi Uzmanı Ne Demek?

Flebotomi, toplardamar yani vende yapılan kan alma işlemidir. Kan bankasına yapılacak kan bağışı esnasında kullanılan bir yöntem olan flebotomi; farklı hastalıkların (kalp yetmezliği, akciğer ödemi gibi) tedavisinde, kan dolaşımına yük olan fazla kanın alınması amacı ile de uygulanır. Hekim takibinde tıbbi kurallara uygun olarak yapılır. Flebotomi hakkında bilgi ve deneyimi olan pratisyen hekim veya hekim dışı tıbbi personellere flebotomi uzmanı denir.

Flebotomi Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Hangi amaca istinaden flebotomi yapıldığını netleştirmek,
 • Hastaya kan bağışçısı kayıt formunu doldurtmak,
 • Hastanın kimlik kartı üzerinden formdaki bilgilerinin kontrolünü sağlamak,
 • Hastanın, kan vermeye uygun olup olmadığına dair fiziksel incelemesini (ateş, nabız ve tansiyon gibi) gerçekleştirmek,
 • Alınacak kan için kan tüplerini hazırlamak,
 • Damara girilecek bölgeyi tıbbi kurallara uygun şekilde hazırlamak,
 • Steril ve kapalı bir sistem olan kan torbasına aseptik metotlar ile kan alınmasını sağlamak,
 • Kan alma işlemi bittiğinde kontrollerini yapmak,
 • Kanı komponentlerine ayırmak ve uygun koşullarda saklanmasını sağlamak,
 • Çeşitli mikrobiyolojik testleri yapmak ve kayıtlarını tutmak,
 • Kan alım sırasında oluşabilecek komplikasyonları takip etmek ve gerektiğinde hekim desteği almak, flebotomi uzmanının görevleri arasındadır.

Flebotomi Uzmanı Olmak İçin Gerekenler

Tıbbi eğitimini tamamlamış pratisyen hekim, biyolog, kimyager ile sağlık alanında eğitim veren üniversite mezunu; hemşire, sağlık memuru, ebe, laboratuvar teknisyeni unvanına sahip sağlık personeli, flebotomi konusunda uzmanlaşabilir.

Flebotomi Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Flebotomi uzmanı olabilmek için hekimler ve tabip odası birlikleri tarafından belirlenmiş mevzuata uygun olarak hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygun görülen; eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversitelerin tıp fakülteleri ve Türk Kızılay bünyesindeki A tipi kan merkezlerinde verilen sertifika programına katılmak gerekir. Eğitim programı, teorik ve uygulama olmak üzere iki ayrı kısımda yürütülür. Sertifikalandırmaya esas eğitim programının toplam süresi altı aydır. Sertifika alındıktan sonra her 5 yılda bir Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sertifika vize sınavına girilmesi zorunludur.

Flebotomi Uzmanı İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.