Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Nedir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri klinik biyokimya, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, patoloji ve genetik laboratuvar gibi alanlarda kimyasal analizler yapacak kişiler yetiştirmek amacıyla açılmış bir bölümdür. Sağlık teknikerleri yetiştirmek amacıyla kurulan bölüm, test cihaz ve araçlarını kullanmayı teknikerlere eğitim süresince öğretir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında kavram ve ilkeleri öğreten, kurumsal bilgi birikimini pratikler ile öğrencilere aktarmayı amaçlayan, bulgular elde edebilen kişileri yetiştiren bir bölümdür. Tıp ve sağlık sektöründe tıbbi laboratuvar hizmetleri veren tüm kurumlarda çalışma imkânı bulabilen tıbbi laboratuvar teknikerleri, doktorun hasta için gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan personeldir. Tıbbi laboratuvar teknikerinin başlıca görevleri arasında analiz için gerekli ortamı ve çözeltiyi hazırlayarak sonuçları hem yazılı hem de dijital olarak kaydetmek bulunur. Laboratuvar malzemelerini titizlikle kullanan tıbbi laboratuvar teknikerleri, laboratuvarın hijyen koşullarına uyduğundan emin olmalıdırlar. Titizlik gerektiren bir iş olduğu için sağlık teknikerlerinin test, analiz, bulgu ve rapor aşamalarında oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Tıbbi laboratuvar uzmanı olmanın koşulu meslek yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri iki yıllık ön lisans programını tamamlamaktır. İki yıllık eğitim süresi sonunda 30 iş günü yaz stajını klinik laboratuvarlarda yapmak zorunludur. Sağlık meslek liselerinin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümünden mezun olan öğrenciler bu programı tercih edebilirler. Tıbbi laboratuvar uzmanı, titiz, sorumluluk sahibi, konsantrasyonu yüksek, iletişim kurmakta başarılı, kimya ve biyoloji alanlarına ilgili duyan biri olmalıdır. Eğer ilgili özellikleri taşıyorsanız bu alana yönelmeyi düşünebilirsiniz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri sıralaması, yıllara göre farklılık gösterebilir. Türkiye'de pek çok üniversitede bu program bulunmaktadır. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri puanları her yıl sınava giren ve tercih yapan öğrenci sayısına ve öğrencilerin başarı durumuna bağlı olarak şekillenir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile Acil ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyomühendislik, Hemşirelik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik ile Sağlık Yönetimi gibi 4 yıllık eğitim veren lisans programlarına geçiş yapabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri dersleri üniversitelerin sağlık hizmetleri yüksek okullarında işlenmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programında alınan dersler; Laboratuvar Güvenliği, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Temel Matematik, Hastalıklar Bilgisi, Genel Patoloji, Biyokimya, Klinik Biyokimya, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, İlk Yardım, Temel Mikrobiyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Laboratuvar Aletlerinin Kullanımı ve Bakımı, Temel Laboratuvar Uygulamaları I ve Temel Laboratuvar Uygulamaları II, Klinik Mikrobiyoloji I ve Klinik Mikrobiyoloji II, Hematolojiye Giriş, Parazitoloji, Meslek Etiği, Temel İmmünoloji dersleri ve yaz stajıdır. Öğrenciler staj için klinik laboratuvarlarda çalışırlar. Derslerini ve stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler tıbbi laboratuvar teknikeri unvanını alarak mezun olurlar.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezunu ne iş yapar sorusu bu mesleğe yönelmek isteyen kişiler tarafından merak edilmektedir. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri mezununun görevleri şöyle sıralanabilir;

 • Çalışılan laboratuvarın uluslararası standartlara uygunluğunu tespit etmek,
 • Laboratuvar ekibinin çalışmalarını koordine etmek,
 • Test sonuçlarının sorunsuz bir şekilde sağlık kuruluşlarındaki doktor ve hastalara ulaşmasını sağlamak,
 • Laboratuvarın işleyişini planlamak,
 • Tahliller için ihtiyaç duyulan kimyasal sıvıların teminini sağlamak ve fiziksel koşulları kimyasal maddelere uygun hâle getirmek,
 • Analiz, test ve deneylerde kullanılacak örneklerin hazırlığını tamamlamak,
 • Laboratuvar araç ve gereçleri ile istenen test, analiz ve deneyleri gerçekleştirmek,
 • Gerektiğinde tıp ve laboratuvar uzmanları ile beraber çalışarak onlara yardımcı olmak,
 • İnsan biyolojisinin normal fonksiyonlarıyla ilgili öğrendiği temel bilgileri alınan örnekler ile laboratuvar analizleri yaparak hastalıklar ile ilişkilendirmek,
 • Tıbbi laboratuvarlarda ihtiyaç duyabileceği hem manuel hem de otomatik analiz yöntemlerini kullanmak ve oluşabilecek aksaklıklarda çözüm üretebilmek,
 • Hastalardan biyolojik materyal alma, materyalleri muhafaza etme ve transferlerini gerçekleştirme konularında bilgi sahibi olmak,
 • Analiz öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygulamak,
 • Laboratuvarların farklı alanlarıyla ilgili analiz çözeltilerini hazırlamak ve temel testleri uygulama pratiği yapabilmek,
 • Laboratuvar alanında gerekli olan yazılımları kullanabilmek, iletişim teknolojilerine hâkim olmak,
 • Kişisel güvenlik kurallarını uygulamak ve laboratuvarın güvenlik önlemlerini almak,
 • Meslektaşları, hekimler, tüm diğer sağlık personelleri ve hastalar ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme becerisine sahip olmak,
 • Etik değerleri önemsemek,
 • Hastalardan alınan örneklerin analiz sonuçlarını ilgili sağlık çalışanlarına iletmek.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

Programda bulunan mesleki uygulama ve stajlarını başarı ile tamamlayan tıbbi laboratuvar teknikeri unvanı ile mezun olan kişiler, çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Tıbbi laboratuvar teknikleri iş imkanı olan yerler; hastane, özel hastane, sağlık ocağı ve özel tahlil laboratuvarları oluşturmaktadır. Laboratuvar teknikeri, çalıştığı laboratuvar veya bilim dalında uzman yönetiminde, teknik prosedürlere sadık kalarak testler ve analizler yapar. Özel klinik ve tahlil laboratuvarlarında istihdam edilebilen laboratuvar teknikeri, sağlık kuruluşlarına bağlı araştırma merkezleri, gıda sanayi işletmeleri, hıfzıssıhha enstitüleri ve tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tıbbi laboratuvar teknikleri maaş bilgisi de bu doğrultuda değişiklik gösterir. Tıbbi laboratuvar teknikleri yorumlarında bu alana yönelmek isteyenlerin soruları ile karşılaşılabilmektedir. Bu mesleği edinmek isteyen kişilerin sahip olması gereken belli başlı nitelikler vardır. Bunlardan en önemlisi kimya ve biyolojiye ilgili olmaktır. Tıbbi laboratuvar teknikerinin uzun saatler boyunca kimyasal maddelerle ve örneklerle çalışması gerekmektedir. Oldukça dikkat gerektiren bir meslek olduğu için konsantrasyonu yüksek, el ve göz koordinasyonu kuvvetli kişiler bu alanda çalışabilirler. Sabırlı ve sorumluluk sahibi olmak bu mesleğin gereklilikleri arasında gösterilebilir. Laboratuvarlarda görev yapan kişilerin hijyene özen göstermesi ve çalışma ortamını temiz tutması beklenir. Laboratuvar teknikerleri eldiven ve önlük gibi ekipmanlar ile çalışmalıdır. Mikrop bulaşma riskine karşı tüm önlemleri almalıdır. Aynı zamanda hasta ve hasta yakınları ile iyi iletişim kurmak da bu mesleğin önemli bir kuralıdır. Bu pozisyonda çalışmak ve kariyerini bu şekilde ilerletmek isteyen kişiler Kariyer.net farkı ile laboratuvar teknikeri iş ilanları arasından araştırma yapabilir ve kendilerine en uygun ilanlara başvurabilirler.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Bölümü Taban Puanları

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri   (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) TYT 6 385,29589 234,823
2
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri   (Burslu) TYT 5 377,59784 263,463
3
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri   (Burslu) TYT 7 359,90607 341,823
4
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri   TYT 70 355,04779 366,808
5
Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri   TYT 65 346,06035 418,025

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Bölümü için Üniversite ve Kariyer Yolculuğu

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Bölümü hangi üniversitelerde bulunuyor? Bölümün mezunları hangi pozisyonlarda çalışıyor? Tüm yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsin!

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Bölümü mezunları hangi sektörlerde ve departmanlarda çalışıyor?

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Sektör

 • 1 Sağlık
 • 2 Tıbbi Laboratuvarlar
 • 3 Hastaneler
 • 4 Sağlık Hizmetleri
 • 5 Sağlık Hizmetleri

Mezunların Çalıştığı İlk 5 Departman

 • 1 Sağlık
 • 2 Teknikerlik
 • 3 Satış
 • 4 Eğitim
 • 5 Hizmet