Genel Müdür Nedir?

Genel Müdür Ne Demek?

Genel müdür nedir sorusuna, özel sektördeki veya kamu kurumlarındaki yasal temsilcidir denilebilir. İlgili işletmelerin yönetiminden ve yönlendirilmesinden sorumlu kişi, genel müdür kime denir sorusunun yanıtıdır. Genel müdür, kurum için görev ve hedef belirler. Üretim, maliyet, satış, kalite, çalışan sürekliliği ve memnuniyeti, bilgi işlem, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanların sorumluluğu genel müdüre aittir. Genel müdürler, yönetim kurulunun belirlediği tüm görevleri ve sorumlulukları yerine getirirler. İlgili şirketin performansı hakkında yönetim kuruluna rapor sunarlar.

Genel Müdür Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Genel müdür ne iş yapar şöyle cevap vermek mümkündür; müdür, şirketin tüm operasyonel, teknik ve idari işlerinden genel anlamda sorumlu kişidir. Şirketlerde yönetim faaliyetini düzenli olarak gerçekleştirmekle birlikte kurumun iç politikalarını ve prosedürlerini düzenler. Bunu yaparken firmanın vizyon ve misyonuna uygun olarak hareket eder. Birimlerin çalışmalarını denetleyerek bölümler arası koordinasyon sağlar ve bölümler arası iletişimin etkinliğini artırır. Güncel teknolojiyi takip ederek şirket politikasına entegre edilmesini sağlar. Tedarikçisi oldukları müşterilerin memnuniyetini ve bağlayıcılığını artırıcı çalışmalar yapar. Şirketin kârlılık ve verimlilik kriterlerini analiz ederek bu doğrultuda ilgili departmanlardan raporlar alır. Çalıştığı işletmenin demirbaşlarının, varlıklarının ve stoklarının kontrolünü sağlamak amacıyla birim yöneticilerinden analiz raporları alarak inceleme yapar. Çalışan verimliliğinin artırılmasına yönelik sistemler geliştirir. Firma içindeki bölümlere yetkisi çerçevesinde iş planı vererek planın uygulamasının ve kontrolünün analizini yapar. Gerekli durumlarda da müdahalede bulunarak yol gösterir. Firmanın tüm gelir ve gider analizleri hakkında rapor alarak analitik planlar yapar. Bununla birlikte şirketteki diğer alt yöneticiler için kariyer planı oluşturarak onların bir üst makama terfi etmelerine yardımcı olacak yöntemler geliştirir. Genel müdür ne yapar denilecek olursa departmanların müdürlerinin atamalarını gerçekleştirir. Genel müdürler, şirketlerdeki satın alma faaliyetlerini de kontrol eder. Kendisine bağlı çalışanlar arasında görev ve iş dağılımı yapar. Genel müdür pozisyonunda çalışan üst düzey yöneticiler, şirketi yurt içi ve yurt dışı görevlerinde temsil ederler. Firmanın yıllık faaliyet raporlarını, mali tabloları, yıllık bütçeleri ve diğer projeleri yönetim kuruluna sunar. Genel müdür, yönetim kurulu toplantılarında yer alamayacağı bazı durumlarda vekaleten yerine birini tayin edebilir. Genel müdür görevleri ve sorumlulukları arasında şirket çalışanlarının ücretlerinin onaylaması da yer alır. Eğer çalışılan şirket bir grup firma ise ve kuruma bağlı farklı şirketler de varsa bu şirketlerin tümünün sorumluluğunu üstlenerek yönetim kuruluna şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapar. 

Genel Müdür Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Genel müdür olmak için hangi okula gidilmeli sorusunun cevabı, kişinin hedeflerine göre değişebilir. Genel müdürlük için Mühendislik Fakülteleri ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olunmalıdır. Şirketlerin teknik ve idari anlamda yönetilebilmesi için bu kişilerin mühendislik ve yönetim bilimleri hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Bu sebeple üniversitelerin Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İşletme Mühendisliği , Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra yönetim organizasyon konusunda yüksek öğrenim görülmesi de bir artı olacaktır. Genel müdür olmak için ne yapmalı sorusunun yanıtı; teknik ve idari anlamda tecrübe sahibi olmaktır. Bir şirketi yönetebilmek için hem mühendislik departmanlarını ilgilendiren projeler hakkında hem de insan kaynakları ve muhasebe alanlarında idari yönetim bilgisine sahip olmak önem arz eder. Bu alanlarda belli bir süre tecrübe kazanan kişiler, yönetim kurulunun da uygun görmesi halinde genel müdürlüğe atanabilmektedir. Bu atanma sırasında genel müdür olmak için gerekli evrakları da hazırlamaları beklenmektedir.

Genel Müdür Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Genel müdür olmak için şirket sahiplerinin belirlediği kriterlerin tümünün sağlanması gerekir. Bu kriterlerden bazıları şunlardır:

 • Belirtilen pozisyonda bir iş tecrübesi bulunması
 • Son derece güçlü stratejik düşünme ve analitik beceriye sahip olma
 • Güçlü liderlik özelliğine sahip olma, insan ilişkilerinde kuvvetli ve ikna kabiliyeti yüksek olma
 • Verimlilik ve kâr analizi yapabilme
 • İyi derecede yabancı dil bilgisine sahip olma
 • Gelişmiş planlama becerilerine, problemleri çözebilme yetisine sahip olma
 • Yenilikçi, inovatif ve stratejik düşünebilme
 • Yönetim ve koordinasyon özelliğine sahip olma
 • Yönetim kurulu ve firma ile koordineli olarak çalışma sergileyebilme
 • Teknik ve idari departmanların tüm mevzuatlarına hâkim olma
 • Hızlı ve etkili kararlar alıp uygulayabilme
 • Yönetim kurulu tarafından kendisine delege edilen görevleri başarıyla yerine getirebilme

Genel Müdür İşe Alım Şartları Nelerdir?

Şirketlerin iyi bir şekilde yönetilmesi, birimlerin faaliyetlerinin denetlenmesi, şirketi ileriye taşıyabilecek analitik düzenlemelerin yapılması için genel müdür, önemli bir göreve sahiptir. Bu doğrultuda şirketler için bu denli önem arz eden genel müdürlük pozisyonu için işe alım şartları da farklılık gösterir. Bazı firmalarda genel müdürler, şirket içerisinde yetişen çalışanlardan oluşur. Çalışmakta olunan şirkette üstün performans gösteren, yabancı dil bilgisine sahip, yöneticilik vasfı bulunan, şirket için önemli kâr elde ettiren projeleri yöneten ve tüm sorumluluğu üstlenen, yönetim açısından güvenilir ve uzun vadeli çalışacağına inanılan adaylar, ilerleyen yıllarda genel müdürlük pozisyonunda yer alabilirler. Bunun haricinde çok sayıda firma, genel müdürlük pozisyonunda çalıştırmak üzere dışarıdan bir aday da tercih edebilir. Böyle bir durumda adayın sahip olması gereken yetenekler arasında önemli kriterler bulunur. Bu kriterlerin en başında adayın, uzun süreli yöneticilik deneyimine sahip olması gelir. Bununla birlikte yabancı dil düzeyi, problem çözme konusunda başarılı olma, zor insanlarla ve stresle büyük ölçüde başa çıkabilme, bazı zamanlarda kritik kararlar alma inisiyatif kullanabilme gibi kriterler ön plana çıkar. Genel müdürün, üretim yapılan alanda ve yürütülen projelerde bilgi sahibi olması beklenir. Dolayısıyla da üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak önem arz eden bir husustur. İdari ve teknik olarak tecrübe birikimi gerektiren bu meslek için daha önce çalışılan firmalardan referans almak da işe alım koşulları arasında yer alır. Şirketi yakından tanıyacak ve gerekli görüldüğü pek çok yerde imza yetkisini kullanacak olan genel müdürlerin güvenilir olmaları beklenir. Kendisine bağlı olan departman yöneticileri ile düzenli bilgi akışının sağlanabilmesi için de iletişim kurabilme ve çalışanları yönetebilme becerisine sahip olmalıdır. Bununla birlikte yüksek analitik gücü ile gerekli kâr ve zarar etkinliklerinin doğru değerlendirilebilmesi açısından sayısal zekaya sahip olunmalıdır. Genel müdür maaşları, çalışılan firmanın büyüklüğüne, kişinin görevine ve yetkinliklerine göre farklılık gösterebilir. Bazı genel müdürler, şirket yönetim kurulunda söz ve hisse sahibi olabilir. Dolayısıyla bu durum genel müdür maaşlarını etkileyecek faktörlerden biridir. Turizmden gıda ve tekstil sektörüne, sağlık alanından eğlence alanına kadar küçük veya büyük ölçekli işletmelerin tümünde genel müdürlük pozisyonu bulunur. Genel müdür iş ilanı birçok firma tarafından Türkiye'nin her yerinde yayınlanır. Genel müdür olmak isteyen adaylar, kariyer.net üzerinden genel müdürlük ilanlarını inceleyerek kendilerine uygun ilanlara başvurabilirler.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
51.170 / Aylık
893 kişinin ortalama maaşıdır.