Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi Nedir?

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi Ne Demek?

Günümüzde makine, elektronik, bilgisayar donanımı ve bilgisayar yazılımı alanlarında teknolojinin ilerlemesi ve bu ilerlemenin endüstriyel alanlara olan etkisi endüstri alanında farklı mühendisliklerin bir araya gelerek yeni mühendislik dalları ortaya çıkarmasına sebep oldu. Güç Aktarma Sistemleri Mühendisliği de bu mühendislik dallarından biridir. Bu mühendislik dalı, sistemlerin ve altyapıların üretimini, geliştirilmesini, kontrolünü ve bakımını gerçekleştirir. Diğer mühendislik dallarını ve sosyal bilimleri de işin içine katarak araştırmalar gerçekleştirir. Kısaca çalıştığı firmanın sistemsel çalışmalarına büyük katkı sunar.

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisinin birçok görevi bulunur. Bu görevlerden bazıları şunlardır;

  • Çalışılan kurumun isteğine uygun sistemler tasarlamak,
  • Kurumun isteği doğrultusunda tasarlanan sistemlerin amacını saptamak ve bu amaçlarla paralel olarak hayata geçirilecek sisteme uygun personel ataması yapmak,
  • Oluşturulan sistemin zaman ve maliyet analizini gerçekleştirmek,
  • Kullanılan sistemlerin birbiri ile uyumunu test etmek,
  • Teknolojik gelişmelere uygun yeni sistemler geliştirmek ve var olan sistemlerde güncellemeler yapmak,
  • Kurum tarafından halihazırda kullanılan sistemlerin denetimini sağlamak.

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan Elektrik/Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği ya da Endüstri ve Sistem Mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekir.

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi olabilmek için üniversitelerin mühendislik fakültelerindeki ilgili bölümlerden alınacak lisans eğitiminin yanında, AutoCAD, C, C#, C++, DHCP gibi mesleki açıdan önemli rol oynayan dijital programları da bilmek ve bu programlara yeterli düzeyde hakim olmak gerekir.

Güç Aktarma Sistemleri Mühendisi İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.