Halkla İlişkiler Uzmanı Nedir?

Halkla İlişkiler Uzmanı Kimdir?

Halkla ilişkiler uzmanı; özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında, kurumun gelişmesi için önerilerde bulunan, kurumun diğer şirketlerle ilişkisini dengede tutabilen ve kurumu temsil eden kişilere verilen mesleki unvandır.

Halkla İlişkiler Uzmanı Ne Yapar? Halkla İlişkiler Uzmanının Görevleri Nelerdir?

Hem kurum hem de hedef kitle arasında kuvvetli ilişkiler kurma gibi yükümlülükleri yerine getirmekle sorumlu olan halkla ilişkiler uzmanının görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Çalıştığı kurumda kurumla ilgili tanıtıcı broşür, basın bülteni ve raporlar hazırlamak,
  • Medyadan gelen bilgi taleplerini değerlendirmek,
  • Müşterilere iletişim kurmaları konusunda yardımcı olmak,
  • Çalıştığı kurumda personelle birlikte, kurumsal kimlik ve kurumsal imaj geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Diğer üst düzey yöneticiler için tanıtım ve reklam taslakları hazırlamak,
  • Firmaya ait bir hizmet ya da ürünle ilgili toplumun ilgisini çekmek ve toplumu bilinçlendirebilmek için konferanslar düzenlemek, yarışmalar yapmak, basın toplantısı ve seriler hazırlamak,
  • Kurumdaki sorunları tespit etmek ve çözümler konusunda yöneticiye önerilerde bulunmak,
  • Pazarlama stratejisi belirlemek,
  • Kurum ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak promosyon politikaları düzenlemek.

Halkla İlişkiler Uzmanı Nasıl Olunur?

Halkla ilişkiler uzmanı olabilmek için üniversitelerin ilgili fakültelerinde bulunan Gazetecilik, Radyo ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim Sanatları, İletişim ve İletişim Bilimleri gibi bölümlerden mezun olmak gerekir.