Hititolog Nedir?

Hititolog Kimdir?

Hititolog; yazılı belgelerde bulunan kaynaklarda gerekli transkripsiyon işlemlerini yürütür. Hitit Uygarlığı’na ait; sanat, mimari, hukuk, din, ekonomi, diplomatik alanlarda bulunan verileri çözümler ve bilimsel çalışmalar yapar. Üniversitelerde eğitim ve öğretim çalışmaları yapar, lisans ve lisansüstü uygulamalara, projelere ve tez çalışmalarına rehberlik eder.

Hititologun Görevleri Nedir?

Hititologlar, ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak; işçi sağlığı ve güvenliğine, çevre koruma düzenlemelerine ve mesleki verimlilik ilkelerine uygun olarak şu çalışmaları yürütür;

  • Hitit Uygarlığına ait yazılı belgeleri incelemek,
  • Gerekli çeviri işlemlerini yaparak, Anadolu'da yaklaşık 1000 yıllık tarihe sahip Hitit Uygarlığı'na ışık tutmak,
  • Hitit Uygarlığına ait dili ve kültürü öğretmek,
  • Hitit toplum kültürü alanında araştırmalar yapmak,
  • Hitit Uygarlığına ait yapılan çevirileri inceleyerek, değerlendirmelerde bulunmak,
  • Alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve proje üretmek,
  • Araştırma sonuçlarını uluslararası gazete ve dergilerde bilimsel normlara uygun olarak yayınlamak, elektronik formatta dijital ortama aktarmak,
  • Bilimsel projelerde veya konferanslarda bilirkişi olarak görev almak ve gerekli yönlendirmeleri yapmak,
  • Yüksek öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim alanında çalışmalar yapmak ve Hititoloji bölümü müfredatın belirlenmesi için gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Kimler Hititolog Olabilir?

Hititolog olabilmek için üniversitelerde yer alan ilgili bölümler dışında, herhangi bir sertifika programı bulunmamaktadır. Lise mezunları ilgi alanları dahilinde üniversitelerin Hititoloji bölümüne başvurabilir. Tarih, Sosyoloji, İlahiyat gibi sosyal bilimler fakültelerinde bulunan bölüm mezunları Hititoloji bölümünde yüksek lisans yapabilir.

Hititolog Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Yurt içi ya da yurt dışında bulunan üniversitelerin Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültelerinde bulunan Hititoloji bölümünden mezun olmak yeterlidir. Bu alanda çalışmak isteyen kişiler, akademik ya da bilimsel çalışmalara katılarak ve çeşitli projelerde yer alarak alanında uzmanlaşabilir. Hitit diline iyi derecede hakim olmak, çivi yazılarını ve hiyerogliflerini çözümlemek adına oldukça önem taşır.

Hititolog İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.

SONRAKİ KONU
Hititolog Mülakatları