İç Denetim Uzman Yardımcısı Nedir?

İç Denetim Uzman Yardımcısı Ne Demek?

İç denetim uzman yardımcısı, şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve zamanında tamamlanması konusunda denetim uzmanına yardım etmekle sorumludur.

İç Denetim Uzman Yardımcısı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İç denetim uzmanının gözetimi altında faaliyet gösteren meslek profesyonellerinin sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • İç denetim uzmanı ile birlikte denetim kapsamını belirlemek,
 • Risk değerlendirmesine dayalı bir yıllık denetim planının geliştirilmesi ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 • Denetim inceleme belgelerini gözden geçirmek,
 • Denetimler sırasında tespit edilen sorunları analiz etmek ve düzeltici eylem planlarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • İyileştirme eylemlerinin uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için şirket faaliyetlerinin takibini yapmak,
 • Denetim sonuçlarının yönetim birimlerine sunulmadan önce uygun bir şekilde dosyalanmasını sağlamak,
 • Bulguları doğrulamak için denetlenen tarafla iş birliği içerisinde çalışmak,
 • Şirkete yönelik stratejik ve ticari riskleri değerlendirmek,
 • İç denetim uygulamalarının ve araçlarının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Departman ekibini işe almak ve eğitmek,
 • Firma verileri gizliliğini korumak.

Nasıl İç Denetim Uzman Yardımcısı Olunur?

İç denetim uzman yardımcısı olmak için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin İktisat, Maliye, Matematik, Mühendislik ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İç Denetim Uzman Yardımcısında Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yeteneği göstermek,
 • Risk kontrol matrisi hazırlayabilmek,
 • Ekip çalışmasını gerçekleştirebilmek,
 • Liderlik vasfına sahip olmak,
 • Yoğun tempolu iş ortamına uyum sağlayabilmek,
 • Problem çözme becerisi sergilemek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Raporlama ve sunum yapabilecek sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.750 / Aylık
27 kişinin ortalama maaşıdır.