İdari İşler Yöneticisi Nedir?

İdari İşler Yöneticisi Kimdir?

İdari işler yöneticisi, çalıştığı şirketin günlük faaliyetlerini düzenlemeden sorumlu kişidir. Şirket içinde idareyle ilgili tüm işleri planlar.

Şirket organizasyonu içerisinde önemli bir yere sahip olan idari işler yöneticisi, belli kurallar çerçevesinde çalışanların ihtiyaç ve taleplerine göre program yaparak genel iş yükünü azaltır. Bütçe hazırlanması, kullanılan makine ve ekipman varsa bakım ve onarımının takibi, etkinlik planı gibi birçok konuda planlama yaparak şirket organizasyonunun işleyişine pozitif yönde katkıda bulunur.

İdari İşler Yöneticisinin Görevleri Nedir?

İdari işler yöneticisi, şirket içi işleyişin devamlılığı ve düzeni için altyapı hazırlar. İdari prosedürleri koordine eder ve mevcut plana göre düzene girmesi gereken işleri planlar. Genel olarak idari işleri yöneticisinin görevleri şunlardır:

  • Büro envanterini kontrol etmek,
  • Bütçenin hazırlık aşamasına katkıda bulunmak,
  • Ofis içi faaliyetleri koordine etmek,
  • Çalışanların yemek ve servis aracı ihtiyaçları için düzenlemede bulunmak,
  • Makine ve ekipmanların bakım ve onarım süreçlerini takip etmek,
  • Personelin performansını değerlendirmek,
  • Şirketin deposu varsa stok kontrolü yapmak,
  • Periyodik rapor hazırlayarak yöneticilere sunmak.

Kimler İdari İşler Yöneticisi Olabilir?

İdari işler yöneticisi olarak görev almak istiyorsanız öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Genel olarak idari işler yöneticiliği; İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi gibi bölümlerden mezun olanların tercih ettiği bir meslek dalıdır. İdari işler yöneticiliğiyle ilgili herhangi bir lisans ya da ön lisans bölümü bulunmaz. Tamamen ilgi alanı, kendini geliştirme ve uzmanlık alanıyla bağlantılı olarak tercih edilen bir meslek dalıdır.

İdari İşler Yöneticisi Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

İdari işler yöneticisi olmak için herhangi bir kurs ya da sertifika programı bulunmaz. İlgili lisans programında eğitim alınırken müfredat kapsamındaki derslerden bazıları şunlardır: İktisat, İşletme, Muhasebe, Temel Hukuk, Ticaret Hukuku, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri.