İletişim Uzmanı Nedir?

İletişim Uzmanı Ne Demek?

İletişim uzmanı; iş yerlerinin belli hedefleri ve kuralları doğrultusunda, tüm iletişim süreçlerini entegre bir şekilde yöneten, şirketler arası anlaşmanın oluşmasını sağlayan kişiye verilen mesleki unvandır.

İletişim Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Firmanın markalaşmaya bakışını etkileyen ve iletişim faaliyetlerini yöneten iletişim uzmanının görev tanımı şunları kapsar:

 • Kurumlarda belli departmanlarda belli bilgi paylaşımlarının olmasını sağlamak,
 • Paylaşım süreci içerisinde kullanılan tekniği, mesaj biçimini ve yöntemleri belirlemek,
 • Rekabet avantajını geliştirmek,
 • Kitlelerin etkilendiği, kurum iletişiminde kullanılan stratejik yöntemleri belirlemek,
 • Kurumların alıcılarının yanıtlarını ortaya çıkarmayı amaçlar,
 • Örgütleme, planlama ve denetim gibi yönetim fonksiyonlarının işleyişini sağlamak,
 • Bilgi, iş gücü ve teknoloji gibi kurumların dış çevresinden alınan girdilerin kurumsal iletişim ile bütünleşmesini sağlamak,
 • Kurumların iç ve dış çevresiyle ilgili sürekli etkileşim sağlamak,
 • Daha fazla başarı için kurumsal beklentileri karşılamak,
 • Stratejik beklentileri belirlemek,
 • Kurumsal marka çalışmalarını yürütmek,
 • Kurumsal iletişim için iyi bir yazma becerisi oluşturmak ve onu kullanmak,
 • Kurumun iyi bir yere ulaşması ve para kazanması için çabalamak.

İletişim Uzmanı Nasıl Olunur?

İletişim uzmanı olmak için üniversitelerin İletişim Fakültelerinden mezun olmak ya da bu alanda uzmanlaşmanıza yardımcı olacak ciddi bir iş tecrübesine sahip olmak gerekir. Bunun yanı sıra seminerlere katılan ve farklı eğitimler alan kişiler niteliklerini geliştirerek iletişim uzmanı olmaya adaydır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
17.620 / Aylık
19 kişinin ortalama maaşıdır.