İmalat Müdürü Nedir?

İmalat Müdürü Kimdir?

İmalat müdürü, görev aldığı firmanın hedefleri ile kalite standartları doğrultusunda üretim işlemlerini yönetmek ve denetlemekle sorumludur. Üretimde verimliliği artırma ve maliyetleri düşürme çalışmalarında aktif rol alır.

İmalat Müdürünün Görev Tanımı Neleri Kapsar?

 • Üretim işlemlerini iş talimatları ile kalite standartlarına bağlı olarak yürütmek,
 • Siparişlerin zamanında ve eksiksiz şekilde üretilmesini sağlamak,
 • Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretim verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunmak,
 • Üretim prosesleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
 • İmalat süreçlerinde ortaya çıkan aksaklıkları tespit etmek ve giderilmesi için çalışmak,
 • Üretim hedeflerini şirket tarafından belirlenmiş maliyet planı çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Haftalık ve aylık imalat raporlarını düzenlemek ve üst yönetime iletmek,
 • Makinelerin bakım ve verimliliğini denetlemek,
 • Üretim makinelerinin bakım ve onarım çalışmalarının ilgili prosedür ve talimatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Bakım ve onarımla ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak ve ilgili birime raporlamak,
 • Fabrika imalat alanındaki personeli koordine etmek ve denetlemek,
 • Personelin mesleki gelişim ve eğitimlerine liderlik etmek,
 • Yatırım ve üretim bütçesinin oluşturulmasında rol almak,
 • Görev aldığı sektördeki teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • İş güvenliği ve çevre talimatları ile ilgili yasa ve düzenlemelere uygun çalışma düzeni sağlamak.

Nasıl İmalat Müdürü Olunur?

İmalat müdürü olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Elektrik Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İmalat Müdürünün Nitelikleri Nelerdir?

 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkılık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.