İmalat Mühendisi Nedir?

İmalat Mühendisi Nedir?

İmalat Mühendisi Ne Demek?

İmalat mühendisi, firmanın üretim hatlarındaki kalite kontrol süreçlerini takip etme, iş akış optimizasyonunu sağlama ve üretimde verimliliği artırma çalışmalarında bulunur. Çeşitli araştırma çalışmaları ve analizler yürüterek uygulanabilecek iyileştirmeler veya alınabilecek aksiyonlar hakkında ilgili yöneticileri bilgilendirir.

İmalat Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Günlük üretim planlarına uygun şekilde üretimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve takibini yapmak,
 • Üretimin hedeflenen kalite ve zamanda tamamlanmasını sağlamak,
 • Üretim verimlilik analizleri ile zaman etüdleri yapmak,
 • Üretim ekipmanları ile makinelerinin verimliliğini ve çalışmalarını denetlemek,
 • Süreç iyileştirme, kayıp zaman ve fire analizleri yapmak,
 • Makine ve ekipman ihtiyaçlarını belirlemek ve ekipmanların temin edilmesini sağlamak,
 • Ürün devreye alma süreçlerine destek olmak,
 • Üretimde karşılaşılan problemleri çözmek ve ilgili yöneticiye bildirmek,
 • Üretim ile ilgili raporları düzenli ve hatasız şekilde tutmak,
 • Kalite sisteminde devamlılığın sağlanması yönünde çalışmalar yapmak,
 • İmalat personelinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek,
 • Yeni üretim teknolojileri ve makineler hakkında araştırmalar yapmak ve yönetimi bilgilendirmek,
 • Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla çalışmalar yürütmek,
 • Tüm imalat işlemlerinin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatları ile kalite standartlarına bağlı olarak gerçekleşmesini sağlamak.

Nasıl İmalat Mühendisi Olunur?

İmalat mühendisi olmak için üniversitelerin Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Gıda Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İmalat Mühendisinde Olması Gereken Özellikler

 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkili bir şekilde kullanabilmek,
 • Analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretmek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • İş disiplini ve sorumluluk bilinci yüksek olmak.