İmalat Sorumlusu Nedir?

İmalat Sorumlusu Kimdir?

İmalat sorumlusu, hizmet verdiği firmanın üretim süreçlerini takip eder. Üretim faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, iyileştirilmesi ve optimize edilmesi için çalışmalarda bulunmakla sorumludur.

İmalat Sorumlusunun Görev Tanımı Neleri Kapsar?

Üretim işlemlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesi için faaliyet gösteren ve ilgili personeli koordine eden imalat sorumlusunun mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Günlük ve haftalık üretim programlarını kontrol etmek,
 • Gelen siparişlerin ve stokların takibi yapmak,
 • İmalat işlemlerinin hedeflenen sürede ve kalite standartlarında yapılması için çalışmak,
 • Üretim sürecinde karşılaşılan hata veya eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
 • Üretimde ihtiyaç duyulan malzemelerin takibini yapmak,
 • Üretimde kullanılan makine ile teçhizatların periyodik kontrol ve bakımlarını takip etmek,
 • Üretim faaliyetleri ile ilgili düzenli raporlar oluşturup üst yönetime sunmak,
 • Kalite güvence sistemleri ile ilgili görevleri yerine getirmek,
 • Üretim maliyet analizlerinin yapılması ve yıllık bütçe oluşturulması süreçlerine katkıda bulunmak,
 • Üretimde maliyetleri en aza indirme ve verimliliği artırma çalışmalarında yer almak,
 • Üretim süreçleri ile prosedürlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak,
 • İmalat personelini denetlemek ve koordine etmek,
 • Üretim işlemlerini ve firmayı ilgilendiren resmi prosedürleri takip ederek yönetimi bilgilendirmek,
 • Üretim alanının temizliği ile düzenini sağlamak.

Nasıl İmalat Sorumlusu Olunur?

İmalat sorumlusu olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İmalat Sorumlusunun Nitelikleri Nelerdir?

 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Takım çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak,
 • Hizmet verdiği firmanın iç işleyişine hakim olmak.