İnşaat Kontrol Mühendisi Nedir?

İnşaat Kontrol Mühendisi Ne Demek?

İnşaat kontrol mühendisliği, kalite ve verimin arttırılmasıyla ilişkili bir alandır. İnşaat kontrol mühendisi ise üretim tesislerinde yapılan tüm faaliyetlerin denetimini sağlayan ve tasarlanan projenin sahaya uygulanmasındaki farklılıklara ilişkin çalışmaları inceleyen kişidir. Yapılan işleri kontrol etme ve düzenlemenin yanı sıra kullanılacak yeni sistem veya cihaz araştırmasını ve tasarımını yapmak ve geliştirmek görevini üstlenir.

İnşaat Kontrol Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat kontrol mühendisi, projelerin hedeflenen şekilde hayata geçmesini sağlayan bilgi ve teknolojilerin üretimi ile uygulanmasından sorumludur. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Sahadaki uygulamanın projeyle uyumunu kontrol etmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamı oluşturmak,
  • Tamamlanan inşaatların geçici ve kesin kabullerini gerçekleştirmek,
  • Yapılacak inşaatın mimari projeleri ile keşiflerini kontrol etmek,
  • Genel İnşaat Mevzuatı ve yapım sözleşmeleri uygulama esaslarının takibini ve kontrollerini yapmak.

İnşaat Kontrol Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

İnşaat kontrol mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinden özellikle Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden lisans düzeyinde diplomaya sahip olma şartı aranır. Bunun dışında bazı firmalar şantiye veya inşaat sektörüyle ilgili olarak İnşaat Mühendisliği bölümünden ya da Mimarlık fakültesinden lisans derecesi ile mezun olan kişilerle de çalışmak isteyebilirler.

İnşaat Kontrol Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Bazı şirket veya firmalar İnşaat Kontrol Mühendisi olarak Mimar, Tekniker ya da Mühendislere istihdam alanı sunabilir. Bu nedenle öncelikli olarak kişilerde aranan en önemli vasıf; saha, şantiye ve kaba işlerde deneyimli olmaktır. AutoCAD ve Microsoft Office Programlarını etkin kullanabilmek, inşaatın her aşamasında düzenli kontrollere önem vermek gerekir. Uluslararası şirketlerde, projelerde yer almak için başta İngilizce olmak üzere Rusça, Almanca dil bilgisine sahip olmak da alan bilgisini pekiştirmek için önemlidir. Yurt dışında faaliyet gösteren firmalar için Arapça, Fransızca gibi dilleri bilmek avantaj sağlayabilir.