İnşaat Şefi Nedir?

İnşaat Şefi Ne Demek?

İnşaat şefi, inşaat alanı içerisinde çalışan mühendis, tekniker, teknisyen ya da işçileri koordine eden ve yöneten kişidir. İnşaat şefleri, büyük şantiyelerde çalıştıklarında genellikle belli bir kısımdan sorumlu olur. İnşaat şefleri, devlet kurum ve kuruluşlarının inşaat işlerinden sorumlu kısımlarında ya da özel şirketlerde çalışabilirler.

İnşaat Şefi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat şefinin asli görevi, inşaatın güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için başta mühendis, tekniker, teknisyen, ustabaşı ve işçilere talimat vermektir. Bunun dışında inşaat şefinin görev ve sorumlulukları şöyle sıralanır;

  • İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışmalarını kolayca yapabilmesini ve talep ettiği tedbirlere çalışanların uymasını sağlamak,
  • Yapı denetimini kontrol eden kamu görevlilerine gerekli evrak, bilgi ve belgeleri vermek,
  • Şirket adına yapı denetimi yapmak,
  • Taşerona verilecek işleri ve bu işlerin kapsamlarını belirlemek,
  • Satın alma işlemlerini denetlemek ve müdahale etmek,
  • Yasal çizelgeleri düzenlemek ve uyulmasını sağlamak.

İnşaat Şefi Olmak İçin Gerekenler

İnşaat şefi olmak isteyen kişilerin, öncelikle üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İnşaat Mühendisliği lisans programını tamamlamaları gerekir. İnşaat mühendisi olan kişiler, TMMOB’a (Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği) üye olup herhangi bir inşaat şirketinde ya da devlet kurum ve kuruluşlarında çalışıp deneyim kazandıktan sonra inşaat şefi olmaya hak kazanır.

İnşaat Şefinde Olması Gereken Özellikler

İşverenler, inşaatın hem hızla ilerlemesini hem de herhangi bir kazanın yaşanmamasını ister. Bu nedenle de inşaat şefleri aranırken iş sağlığı ve güvenliği konusuna önem verip vermediği değerlendirilir. Bunun dışında inşaat şeflerinde aranan nitelikler şöyle sıralanır;

  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgili olmak,
  • Başta maliyet olmak üzere hesaplamalar konusunda hata yapmamak,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış ya da muaf olmak,
  • İyi derecede İngilizce bilmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
7.960 / Aylık
9 kişinin ortalama maaşıdır.