İnsan Kaynakları Direktörü Nedir?

İnsan Kaynakları Direktörü Ne Demek?

İnsan kaynakları direktörü; işe alım, eğitim, ücretlendirme ve performans yönetimi sistemlerinin, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

İnsan Kaynakları Direktörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Kurum hedefleri doğrultusunda insan kaynakları kültürü ve politikalarının oluşturulmasında rol almak,
 • Kurum içi kariyer planlama, performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak,
 • Personel mesleki gelişimini sağlamak amacıyla eğitim programları planlamak ve uygulamak,
 • Alanına dair tüm kanun, yönetmelik ve uygulamaları takip etmek,
 • İş ve personel verimliliğini artırıcı projeler düzenlemek,
 • Personeli denetlemek ve gerektiğinde disiplin süreçlerini yürütmek,
 • Personelin motivasyonu ile kuruma bağlılığını artırmak için çalışmalar yürütmek,
 • Ücretlendirme ve yan haklar süreçlerinin yönetimine destek vermek,
 • Özlük işlemlerinin kontrolünü ve takibini yapmak,
 • SGK, İşkur ve diğer resmi kurumlarla ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • İnsan kaynakları personelinin faaliyetlerini organize etmek ve izlemek,
 • Düzenli insan kaynakları faaliyet raporları oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği hususlarında gerekli tedbirleri almak ve personele bu hususlar ile ilgili eğitim vermek.

Nasıl İnsan Kaynakları Direktörü Olunur?

İnsan kaynakları direktörü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri Mühendisliği, İktisat, İşletme ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Direktöründe Olması Gereken Özellikler

 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • Mesleki gelişime açık olmak,
 • Temsil ve sunum becerisine sahip olmak.