İş Güvenliği Koordinatörü Nedir?

İş Güvenliği Koordinatörü Ne Demek?

İş güvenliği koordinatörü, görev aldığı kurumun bütün birimlerinde gerçekleşen faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve mevzuatlara uygun olarak eğitimler düzenlemekten sorumludur.

İş Güvenliği Koordinatörü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak,
 • Hizmet vermiş olduğu firmalara yönelik İş Güvenliği eğitimi ile risk değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
 • Risk analiz sonuçları doğrultusunda potansiyel tehlikeleri tanımlamak ve önleyici aksiyonların alınmasını sağlamak,
 • Tüm iş kazası inceleme ve analiz sürecini denetlemek ve yönetmek,
 • Kaza ve ihlallerle ilgili raporları hazırlamak ve yönetime sunmak,
 • Düzenli olarak saha ve işyeri denetimlerinin yapılmasını sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği personelini atamak ve eğitmek,
 • Çalışanların kural ve yönetmeliklere uygun davranıp davranmadığını denetlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken kontrol, ölçüm ve ya periyodik bakımları planlamak ve kontrol etmek,
 • Doğal afet, yangın, kaza gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını ve tatbikatların yapılmasını sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerini düzenli olarak raporlamak ve ilgili birime sunmak

Nasıl İş Güvenliği Koordinatörü Olunur?

İş güvenliği koordinatörü olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Mühendislik ve Mimarlık fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Lisans eğitiminin ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak şarttır.

İş Güvenliği Koordinatöründe Olması Gereken Özellikler

 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim olmak,
 • İş birliği ve ekip yönetimine yatkınlık göstermek,
 • Analiz yapma ve raporlama becerisi sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin şekilde kullanabilmek,
 • B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanıyor olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek