İş Güvenliği Mühendisi

İş Güvenliği Mühendisi nedir, ne iş yapar, nasıl olunur? Tüm bu soruların cevabı Kariyer.net Meslek Rehberi’nde!

İş Güvenliği Mühendisi Kimdir?

İş güvenliği mühendisi, kurum çalışanlarını iş yerindeki muhtemel tehlikelerden korumaya yönelik önlemler almakla sorumludur. Yaralanmalar ve mal hasarları nedeniyle oluşan kayıpları en aza indirmek için güvenlik programları geliştirir.

İş Güvenliği Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

İş güvenliği mühendisinin temel görevlerinden biri, potansiyel tehlikeleri tanımlamak için makine, ekipman ve üretim tesislerini incelemektir. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şunlardır;

 • Ekipman, depolama tesisleri ve ürünlerin yürürlükteki tüm güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olmak,
 • İş yeri dahilinde gerçekleşen kazaların yanlış bir uygulamadan kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için kaza raporlarını analiz etmek,
 • Yönetim birimlerine güvenlik düzeltmeleri konusunda tavsiyede bulunmak,
 • Olası arızaları tespit etmek için ekipmanı düzenli olarak kontrol etmek,
 • İşçilerin ekipmanı güvenli bir şekilde çalıştırdıklarından emin olmak üzere gözlemlerde bulunmak,
 • Endüstriyel tesisler, madenler ve şantiyelerde güvenli olmayan uygulama ve koşulları ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirmek,
 • Tehlike anında uygun tahliye prosedürlerinin gerçekleştirilmesine yönelik güvenlik programları tasarlamak,
 • Çalışanlara yönelik iş güvenliği eğitimleri düzenlemek.

Nasıl İş Güvenliği Mühendisi Olunur?

İş güvenliği mühendisi olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Elektrik Elektronik Mühendisliği ve ilgili bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Mesleği icra edebilmek için İş Güvenliği Mühendisi Yetkilendirme Belgesine sahip olma şartı bulunmaktadır.

İş Güvenliği Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında yetkin olmak,
 • Detay odaklı çalışmak,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Stresli durumlar karşısında sakin kalıp etkili karar verebilmek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.
İş Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Alanlarda Çalışır
 • Mühendislik %32,8
 • Denetim/Teftiş %7
 • Üretim / İmalat %6
 • Hizmet %3,2
 • Güvenlik %2
 • Kalite %1,1
 • Operasyon %1
 • Bakım / Onarım %1
 • AR-GE %1
 • Yönetim %0,8
İş Güvenliği Mühendisi Olanlar En Çok Hangi Sektörlerde Çalışıyor
 • Yapı %25,8
 • Maden ve Metal Sanayi %12
 • Çevre %11
 • Sağlık %7,5
 • Enerji %7,2
 • Hizmet %5,6
 • Otomotiv %4,1
 • Üretim / Endüstriyel Ürünler %3,2
 • Elektrik & Elektronik %3,1
 • Danışmanlık %3,1
İş Güvenliği Mühendisi Cinsiyet Dağılımı
 • Erkek %71,1
 • Kadın %28,9
İş Güvenliği Mühendisi Eğitim Durumu
 • Üniversite %57,5
 • Yüksek lisans %39,1
 • Diğer %1,6
 • Doktora %1
 • Ön Lisans %0,6
 • Lise %0,1
İş Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Üniversitelerden Mezun
 • Kocaeli Üniversitesi %6
 • Çukurova Üniversitesi %4,8
 • İstanbul Üniversitesi (İÜ) %4,4
 • Sakarya Üniversitesi %4,2
 • Cumhuriyet Üniversitesi %3,9
 • Dokuz Eylül Üniversitesi %3,6
 • Süleyman Demirel Üniversitesi %3,4
 • Hacettepe Üniversitesi %3,4
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) %2,8
 • Dumlupınar Üniversitesi %2,6
İş Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Bölümlerden Mezun
 • Çevre Mühendisliği %14,9
 • Maden Mühendisliği %11
 • Jeoloji Mühendisliği %10,8
 • Makine Mühendisliği %7,6
 • Kimya Mühendisliği %5,5
 • Jeofizik Mühendisliği %5,4
 • Endüstri Mühendisliği %3,6
 • Kimya %2,9
 • İnşaat Mühendisliği %2,8
 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği %2
İş Güvenliği Mühendisi Olanlar Hangi Yeteneklere Sahip
 • Salary Review %5
 • Ticaret %2,9
 • Documantery Programme %2,2
 • AutoCAD %2,2
 • Ensturman Çalıyorum Bağlama Başta Olmak Üzere %2,1
 • • Deadline And Target Driven %2,1
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği %1,9
 • KARİYERİMDE KEZ GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIĞIM KORT TENİSİNİ OYNAMAKTAYIM %1,8
 • İSİG (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) Mevzuatı %1,6
 • OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Standartı %1,6