İş Güvenliği Teknikeri Nedir?

İş Güvenliği Teknikeri Kimdir?

İş güvenliği teknikeri; çalışanların, mülkün, çevrenin ve halkın zarar görmesini önlemek amacıyla iş yeri dahilinde testler yaparak potansiyel tehlikeleri ölçmekle sorumludur.

İş Güvenliği Teknikerinin Sorumlulukları Nelerdir?

 • Örnekleri toplamak ve analiz etmek için kullanılan ekipmanı kalibre etmek,
 • Küf, gaz veya potansiyel olarak tehlikeli diğer materyal örneklerini toplamak ve analiz etmek,
 • Çevresel kirletici analiz sonuçlarını rapor etmek ve uygulanacak önlemleri belirlemek,
 • Yangın veya patlama durumunda doğrudan kurtarma ve yangınla mücadele operasyonlarına yardımcı olmak,
 • Güvenlik ekipmanının satın alınmasına ilişkin şartnameleri gözden geçirmek,
 • Siparişi verilen güvenlik ekipmanının sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olmasını sağlamak,
 • Laboratuvar sonuçları, personel bilgisi, kat planları ve yangın denetimleri ile ilgili kayıtları gözden geçirmek,
 • İşitme koruması ve solunum cihazları gibi güvenlik ekipmanlarının çalışanlara sunulmasını sağlamak,
 • Tehlikeli maddelerin doğru şekilde depolandığından emin olmak,
 • Bir işçinin tehlike veya potansiyel zararın var olduğu gerekçesiyle çalışmayı reddettiği durumları değerlendirmek,
 • İş güvenliği incelemelerini raporlamak,
 • İş yeri güvenliği konusunda işverenleri ve çalışanları eğitmek

Nasıl İş Güvenliği Teknikeri Olunur?

İş güvenliği teknikeri olmak için iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir.

İş Güvenliği Teknikerinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Test ekipmanlarını kullanabilmek,
 • Laboratuvar çalışması ve saha denetimi gerçekleştirebilecek fiziki yeterliliğe sahip olmak,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Raporlama yapabilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • İş teslim tarihlerine riayet etmek
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.