İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Ne Demek?

İş sağlığı ve güvenliği teknikeri, iş yerinde güvenlik ve sağlık koşullarıyla ilgili verilerin toplanmasıdan ve analizinden sorumludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş sağlığı ve uzmanının gözetimi altında faaliyet gösteren meslek profesyonellerinin sorumlulukları şunlardır;

 • Hekim raporlarını gözden geçirmek ve hastalık durumlarının işe bağlı olup olmadığını belirlemek,
 • Radyasyona maruz kalma, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve aşırı gürültü gibi çevresel tehlikeleri belirlemek için iş yerlerini denetlemek,
 • Laboratuvar ekipmanını kurmak ve kalibre etmek,
 • Zehirli olması muhtemel materyallerden örnekler almak,
 • İş yeri ekipmanları ve uygulamalarının güvenlik standartlarına uygunluklarını kontrol etmek,
 • Saha güvenliği denetimlerini yürütmek,
 • Tehlikeli maddelerin doğru şekilde depolanmasını sağlamak,
 • Kimyasal madde sızıntısı veya doğal afet durumunda, takip edilecek prosedürleri geliştirmek,
 • Maske, gözlük veya kask gibi kişisel koruyucu ekipmanların yönetmeliklere uygun olarak kullanılmasını denetlemek,
 • Kurum çalışanlarına sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek.

Nasıl İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri Olunur?

İş sağlığı ve güvenliği teknikeri olmak için iki yıllık eğitim veren meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikerinin Olması Gereken Özellikler

 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Renk körlüğü dahil olmak üzere göz kusuru bulunmamak,
 • Hassas laboratuvar ekipmanını kullanabilme yeteneği göstermek,
 • Araştırma yöntemleri hakkında yetkin bilgi sahibi olmak,
 • Ekip çalışmasına uyum sağlamak,
 • Problem çözme becerisi sergilemek,
 • İş ve zaman yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Seyahat engeli bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak.