İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Ne Demek?

İş sağlığı ve güvenliği personeli; iş yerlerinde kimyasal, biyolojik ya da fiziksel sebeplere bağlı olarak, çalışan sağlığını tehdit eden faktörleri denetler. İş kazalarına neden olabilecek sebepleri minimize edecek/ortadan kaldıracak çalışmalar yürütür. Pek çok sektörde var olması zorunlu bir personeldir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş sağlığına yönelik prosedürleri uygulamakla görevli olan personelin, sorumlu olduğu diğer görevler şu şekilde sıralanabilir;

  • İşçilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edecek çalışmaları sonlandırmak,
  • Tehlike riski yüksek olan çalışma yöntemlerine dair gerekli olan tüm önlemleri almak,
  • Gerçekleşmiş olan kazaların sebeplerini araştırmak ve aynı sorunun yaşanmaması için ek güvenlik önlemleri alınması adına çalışmalar yürütmek,
  • Çalışma ortamının, çalışma koşullarının ve ekipmanların, yönetmelikte belirlenen biçimde düzenlenmesini sağlamak,
  • Asbest yönetimi ve havalandırma uygulamaları ile hijyen çalışmalarını sürekli hale getirmek,
  • Tehlikeli koşullarda kullanılan riskli ekipmanların düzenlenmesi için mühendisler ile ortak çalışmalar yürütmek,
  • Yangın ekipmanları ve ilkyardım malzemelerinin her zaman tam kapasite, kullanılabilir biçimde hazır bulunması için önlem almak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Olma Şartları Nelerdir?

Mühendislik fakültelerinden mezun olanlar iş sağlığı ve güvenliği sertifika programlarına katılabilir. Son yıllarda verilen izin sayesinde eğitim fakültesinden mezun olanlar da sertifika programına katılma hakkına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği personellerine verilen sertifikalar A, B ve C şeklinde sınıflandırılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

İş sağlığı ve güvenliği personeli olabilmek için sertifika programları olsa da üniversitelerde ilgili bölüm mevcut olduğu için pek çok firma, üniversite eğitimi almış personelleri tercih eder. Bu nedenle üniversitelerin yüksekokullarında ön lisans eğitimi veren "İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümünden" mezun olmanız oldukça önemlidir. Üniversite mezunlarının da ayrıca sertifika alması zorunludur.

Bu bölümde verilen eğitim kapsamında; Hukukun temel kavramları, İşletme ilkeleri, Risk Yönetimi, Çevre Sağlığı, Yangın ve endüstriyel kazalar gibi dersler bulunur.